برگزاری رای گیری استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

 معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد دماوند با تصویب شورای فرهنگی واحد اقدام به برگزاری نظر سنجی جهت انتخاب اساتید نمونه نموده است.

دانشجویان محترم می توانند، جهت شرکت در نظر سنجی، کد استاد مورد نظر خود را از این صفحه یادداشت و با تکمیل فرم مربوطه در نظرسنجی مذکور شرکت نمایند.

لازم به ذکر است آخرین مهلت شرکت در نظرسنجی پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه 1396 می باشد.

مشاهده فرم نظر سنجی

 

مشاهده کد مربوط به اساتید