|  
جمعه 5 شهريور 1395
    نظرسنجی        تماس با ما   
English  |   |   | 
 
 
 • ایمیل آقای دکتر عسکری، مدیر گروه : mahaskari2004@gmail.com  شماره تماس: 09216269413
 • ایمیل آقای دکتر پرکار : payamporkar@yahoo.com

 • کلاس های جبرانی درس نظریه زبانها و ماشین ها  استاد مهدی صادق زاده روز شنبه مورخ 95/5/23از ساعت 8:15 الی 17:00   در کلاس 331 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس ساختمان داده استاد رحیمی دنجکلایی روز های چهارشنبه مورخ 95/5/20 و 95/5/27 از ساعت 14:00 الی 17:00 در کلاس 324 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته استاد هایده غلامی روز دوشنبه مورخ 95/5/25 از ساعت 10:00 الی 15:30 و جبرانی درس آزمایشگاه شبکه از ساعت 15:30 الی 17:00 در کلاس 340 برگزار می گردد.
 • آخرین مهلت تحویل گزارش کاراموزی استاد سلطانی در نیمسال دوم 95-94 روز شنبه مورخ 95/5/23 از ساعت 8:00 الی 13:00 در کلاس 324 می باشد. عدم ارائه به منزله حذف درس می باشد. ضمنا هماهنگی پروژه نیمسال مذکور در مورخ ذکر شده می باشد.
 • جلسه توجیهی کاراموزی و پروژه استاد پرکار روز چهارشنبه مورخ 95/5/6 از ساعت 12:00 در مجتمع 3 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس مدار منطقی استاد پرکار روز چهارشنبه مورخ 95/5/6 از ساعت 12:00 الی 17:00 در ساختمان 3 برگزار می گردد.
 • جلسه تحویل پروژه و کاراموزی استاد یاری روز دوشنبه مورخ 95/5/18 از ساعت 10:00 الی 12:00 در سایت 4 مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد رحیمی دنجکلایی روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 برگزار نمی گردد.
 • کلاس درس شبکه های کامپیوتری مورخ 95/5/3 و 95/5/10 استاد مهدی علی سلطانی برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی روز های شنبه مورخ 95/5/2 از ساعت 14:00 الی 17:00 کلاس 336 و یکشنبه مورخ 95/5/17 از ساعت 14:00 الی 17:00 در کلاس 327 برگزار می گردد.
 • آخرین جلسه تحویل پروژه و کارآموزی استاد مسعودیفر روز یکشنبه مورخ 95/4/27 ساعت 9:30 در سایت کامپیوتر مجتمع 1 برگزار می گردد.این تاریخ غیر قابل تمدید است و عدم حضور و عدم تحویل مردودی ثبت می گردد. masoodifar@damavandiau.ac.ir
 • کلاس های استاد تیموری روز سه شنبه مورخ 95/4/22 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد عسکری مورخ 95/4/20 برگزار نمی گردد.
 • آخرین مهلت تحویل گزارش کاراموزی استاد سلطانی مربوط به نیمسال دوم 95-94 روز شنبه مورخ 95/4/19 از ساعت 10:00 الی 13:00 در مجتمع 3 می باشد. عدم حضور دانشجویان به منزله حذف می باشد.
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد الهام رمضانی روز یکشنبه مورخ 95/4/13 از ساعت 12:50 الی 14:00 در کلاس 329 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد لطیفی روز شنبه مورخ 95/4/12 از ساعت 12:30 الی 13:00 در کلاس 323 برگزار می گردد. frhlatifi@yahoo.com
پرسش و پاسخ    |