|  
سه شنبه 20 بهمن 1394
    نظرسنجی        تماس با ما   
English  |   |   | 
 
 
 • ایمیل آقای دکتر پرکار مدیر گروه : payamporkar@yahoo.com
 • دانشجویانی در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 درسهای پردازش تصویر و امنیت شبکه های پیشرفته و روش تحقیق را با استاد پرکار داشته اند، پروژه درسی شامل مقاله انگلیسی و فارسی را روز سه شنبه مورخ 94/11/20 به استاد مربوطه ارائه و یا به نمایندگان کلاس خانم مسلمی یا آقای صفایی تحویل نمایند.
 • دانشجویانی که در نیمسال اول 95-94 با استاد جعفر زاده و یا استاد رضایی نیا درس داشته اند، پروژه های مربوطه را روز سه شنبه از ساعت 13:00 الی 16:00 به استاد پرکار ارائه نمایند. در غیر اینصورت نمرات نهایی می گردد.
 • کلاس های استاد لطیفی روز سه شنبه مورخ 94/11/20 برگزار نمی گردد.
 • جلسه تحویل پروژه و کاراموزی استاد مسعودیفر روز چهارشنبه مورخ 94/11/21 راس ساعت 9:00 در سایت 2 برگزار می گردد. به همراه داشتن گزارش پروژه و کاراموزی به همراه مدارک مربوطه الزامی است.
 •  
 •  

 • جلسه تحویل کاراموزی استاد مهدی سلطانی روز یکشنبه مورخ 94/11/4 ساعت 14:30 در مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • قابل توجه دانشجویان درس سیستم عامل استاد مسعودیفر: فصل پنجم کتاب (انحصار متقابل و همگام سازی) از امتحان پایان ترم حذف گردیده است.
 • کلاس جبرانی استاد زندی روز پنجشنبه مورخ 94/10/10 از ساعت 8:00 الی 16:45 در کلاس 300 برگزار می گردد.
 • جلسه هماهنگی درس پروژه و کاراموزی استاد یاری  مورخ 94/10/12  از ساعت 11:30 الی 12:15 در سایت 2 مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد شکری درس طراحی پایگاه داده روز سه شنبه مورخ 94/10/1 از ساعت 13:00 الی 16:45 در کلاس 310  و درس شیوه ارائه مطالب روز پنجشنبه مورخ 94/10/10 از ساعت 14:30 الی 16:45 در کلاس 237 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد خاکی روز چهارشنبه مورخ 94/9/17 از ساعت 8:00 الی 12:00 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد مهدی علی سلطانی روز یکشنبه مورخ 94/9/8 و سه شنبه مورخ 94/9/10 برگزار نمی گردد.
 • کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی استاد محمودی روز شنبه مورخ 94/9/7 از ساعت 13:00 الی 15:15 در مجتمع 3 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد یحیی آبادی روز پنجشنبه مورخ 94/8/28 برگزار نمی گردد.
 • دانشجویان ذیل جهت تحویل نهایی پروژه و کاراموزی روز پنجشنبه مورخ 94/8/28 به استاد پرکار مراجعه نمایند در غیر این صورت غیبت منظور می گردد:
پروژه: کامران الیاسی - مجتبی بابا زمانی تبار - علیرضا داد خواه - عطیه صفری -علی علایی - اشکان مشهدی - محمد عباباt

کاراموزی: آیدا آموزگاری - سعیده نوری
 • کلاس جبرانی استاد خاکی روز سه شنبه مورخ 94/8/26 از ساعت 8:00 الی 12:00 در کلاس 321 برگزار می گردد.
 • دانشجویانی که درس پروژه و کاراموزی را با استاد یاری اخذ نموده اند می بایست حداقل در یکی از دو جلسه توجیهی شرکت نمایند در غیر این صورت نمره صفر منظور می گردد.جلسه اول روز پنجشنبه مورخ 94/8/28 و جلسه دوم مورخ 94/9/12 از ساعت 11:30 الی 12:15 در سایت 2 مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی درس پروژه و کارموزی استاد امایه روز پنجشنبه مورخ 94/8/28 از ساعت 10:00 الی 12:00 در مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • جلسه تعیین موضوع پروژه استاد مهربانی روز چهارشنبه مورخ 94/8/20 از ساعت 8:00 الی 15:00 در سایت 1 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد سارا کریمی روز شنبه مورخ 94/8/23 برگزار نمی گردد.
 • کلاس فیزیک 1 استاد زارعی روز شنبه مورخ 94/8/23 از ساعت 10:05 الی 12:10 برگزار نمی گردد.
 • دانشجویانی که درس پروژه و کاراموزی را با استاد لطیفی اخذ نموده اند حداکثر تا مورخ 94/8/15 فرصت دارند مشخصات خود را به آدرس frhlatifi@yahoo.com ارسال نمایند.
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد مسعودی فر روز پنجشنبه مورخ 94/8/14 راس ساعت 11:00 در سایت 1 مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • جهت تعیین موضوع درس پروژه و کاراموزی استاد علی رضا زندی روز های پنجشنبه مورخ 94/8/7 و 94/8/14 به مجتمع یک مراجعه نمایید.
 • کلاس های استاد دادالهی روز چهارشنبه مورخ 94/7/29 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد زندی روز یکشنبه مورخ 94/8/3 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد فریده لطیفی روز یکشنبه مورخ 94/8/3 برگزار نمی گردد.
 • دانشجویانی که اسامی آنها در جدول ذیل امده است روز پنجشنبه مورخ 94/7/30 به آقای پرکار مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه غیبت ثبت گردد:
 • پروژه: کامران الیاسی - مجتبی بابا زمانی تبار - علیرضا دادخواه - حامد سلطان تاش - کامیار صفری لنگرودی - عطیع صفری - علی علایی - اشکان شهری - محمد اباباف
 • کاراموزی : آیدا آموزگاری - پریسا زند وکیلی - محمد هادی عبائیان کوه پایی - سعید نوری - کامیار صفری لنگرودی
 • کلاس های استاد سپهری روز یکشنبه مورخ 94/7/26 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد مژگانی مورخ 94/7/20برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد مسعود خسروی روز دوشنبه مورخ 94/7/20 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد جبلی روهای  شنبه مورخ 94/7/18  و یکشنبه 94/7/19   برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد رضایی نیا روز سه شنبه مورخ 94/7/7 برگزار نمی گردد.
 • جلسه تحویل پروژه تحقیقاتی دروس رباتیک و روش تحقیق استاد پرکار روز سه شنبه مورخ 94/6/31 از ساعت 14:00 الی 17:00 در کلاس 107 برگزار می گردد.
 • جلسه تحویل پروژه و کاراموزی نیمسال تابستان 94 استاد پرکار روز پنجشنبه مورخ 94/7/9 از ساعت 8:00 الی 10:00 در سایت شماره 3 برگزار می گردد.
 •  
پرسش و پاسخ    |