|  
سه شنبه 4 آذر 1393
    نظرسنجی        تماس با ما   
English  |   |   | 
 
 
 • کلاس حل تمرین درس معماری کامپیوتر استاد جبلی روز پنجشنبه مورخ 93/9/6 از ساعت 9:00 الی 12:00 و کلاس جبرانی درس ریزپردازنده همان روز از ساعت 12:00 الی 15:00 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد مسعودی فر در روز های سه شنبه 93/9/4 و 93/9/11 ساعت 11:00 در سایت 6 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس معادلات دیفرانسیل استاد ندا نوری روز سه شنبه مورخ 93/9/4 از ساعت 10:00 الی 11:30 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد سعاتمند روز چهارشنبه مورخ 93/9/5 برگزار نمی گردد و جبرانی آن در روز چهارشنبه مورخ 93/9/12 برگزار می گردد.
 • کلاس های جبرانی استاد نوروزی نشلجی به شرح ذیل در کلاس 316 برگزار می گردد:
 • درس مدار الکتریکی 2 مورخ 93/9/2 از ساعت 15:00 الی 17:00
 • درس سیگنال مورخ 93/9/9 از ساعت 15:00 الی 17:00
 • درس الکترونیک دیجیتال مورخ 93/9/16 از ساعت 15:00 الی 17:00
 • کلاس های استاد وطنیان روز چهارشنبه مورخ 93/8/28 برگزار نمی گردد
 • کلاس جبرانی استاد جهرمی روز دوشنبه 93/9/10 در کلاس 317 به شرح ذیل برگزار می گردد:
 • درس شبکه 1 از ساعت 8:00 الی 10:00 و درس شبکه 2 از ساعت 10:30 الی 13:30
 • کلاس های شبکه 1 و 2 و آزمایشگاه شبکه استاد  خانم جهرمی در روز یکشنبه مورخ 93/9/3 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد محمد احمدی روز دوشنبه مورخ 93/6/26 برگزار نمی گردد.
 • کلاس جبرانی درس مدار منطقی استاد نوروزی نشلجی در روز شنبه مورخ 93/9/8 از ساعت 15:00 الی 17:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس مدار الکترونیکی استاد نوروزی نشلجی در روز شنبه مورخ 93/9/1 از ساعت 15:00 الی 17:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی کاراموزی و پروژه استاد بابک یاری در مورخ 93/9/4 و 93/9/18 در سایت شماره 3 مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس معادلات دیفرانسیل استاد کماچی روز یکشنبه مورخ 93/8/25 از ساعت 10:00 الی 12:15 در کلاس 316 برگزار می گردد.
 • قابل توجه دانشجویانی که در ترم پاییز  با آقای شکری درس کارورزی یا پروژه اخذ نموده‌اند (کلیک کنید)
 • کلاس درس ریزپردازنده استاد جبلی روز یکشنبه 93/8/18 برگزار نمیگردد.باقی کلاس های ایشان در روز یکشنبه به قوت خود باقی است.
 • کلاس های استادمصطفی نوروزی روز یکشنبه 93/8/18 برگزار نمی گردد.
 • کلیه کلاس های استاد پرکار روز یکشنبه مورخ 1393/08/18 برگزار نمیگردد.
 • کلاس توجیهی دروس کارآموزی و پروژه اساتید مجتبی صدیق فضلی ، حسن مهربانی و سهیل آمایه روز پنجشنبه 93/8/22 ساعت 9 در محل سایت 5 برگزار میگردد.
 • کلیه کلاس های استاد افشین شریفی چهارشنبه مورخ 1393/08/14 تشکیل نخواهد شد.
 • کلاس های جبرانی استاد رفیع حسنی مقدم درس اقتصاد مهندسی پنج شنبه مورخ 1393/08/22 ساعت 7/50 الی 10/05 کلاس 317 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد مصطفی نوروزی روزشنبه 93/8/17 برگزار نمیگردد.
 • دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد مهدی علی سلطانی در نیمسال اول94-93  اخذ نموده اند جهت هماهنگی تا 93/8/15 فرصت دارند با ایمیل ایشان به نشانی mehdi_alisoltani@yahoo.com  ارتباط برقرار نمایند. یا روزهای یکشنبه با ایشان ملاقات نمایند.
 • کلاس توجیهی دروس کارآموزی و پروژه استاد پرکار روز پنجشنبه 93/8/8 ساعت 11:30 در محل سایت 2 برگزار میگردد.
 • کلاس سیستم عامل استاد مسعودی فر یکشنبه ها ساعت 7/50 الی 10/05 از سایت 1 به کلاس 324 منتقل شد.
 • کلاس های استاد محمدابراهیم خاکی روز های 93/8/11 و 93/8/18 برگزار نمیگردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.
 • کلاسهای استاد مهرناز طیبی روز دوشنبه مورخ 93/7/28 برگزار نمی گردد.
 • کلاسهای استاد عیسی پور روز پنجشنبه مورخ 93/7/17 برگزار نمی گردد.
 • کلاسهای استاد مهدی امیرمیاندرق روز سه شنبه مورخ 93/7/15 و چهارشنبه 93/7/16 برگزار نمی گردد.
 • کلاس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ساعت 13:45 تا 16 استاد علامرضا وطنیان  روز چهارشنبه مورخ 93/7/16 برگزار نمی گردد.
 • دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد پیام پرکار در نیمسال دوم 93-92 اخذ نموده اند جهت تحویل فقط تا 93/5/22 فرصت دارند به ایمیل ایشان به نشانی payamporkar@yahoo.com  ارائه نمایند. در غیر اینصورت نمره ناتمام ثبت خواهد 
پرسش و پاسخ    |