|  
يکشنبه 10 مرداد 1395
    نظرسنجی        تماس با ما   
English  |   |   | 
 
 
 • ایمیل آقای دکتر عسکری، مدیر گروه : mahaskari2004@gmail.com  شماره تماس: 09216269413
 • ایمیل آقای دکتر پرکار : payamporkar@yahoo.com

 • جلسه توجیهی کاراموزی و پروژه استاد پرکار روز چهارشنبه مورخ 95/5/6 از ساعت 12:00 در مجتمع 3 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس مدار منطقی استاد پرکار روز چهارشنبه مورخ 95/5/6 از ساعت 12:00 الی 17:00 در ساختمان 3 برگزار می گردد.
 • جلسه تحویل پروژه و کاراموزی استاد یاری روز دوشنبه مورخ 95/5/18 از ساعت 10:00 الی 12:00 در سایت 4 مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد رحیمی دنجکلایی روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 برگزار نمی گردد.
 • کلاس درس شبکه های کامپیوتری مورخ 95/5/3 و 95/5/10 استاد مهدی علی سلطانی برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی روز های شنبه مورخ 95/5/2 از ساعت 14:00 الی 17:00 کلاس 336 و یکشنبه مورخ 95/5/17 از ساعت 14:00 الی 17:00 در کلاس 327 برگزار می گردد.
 • آخرین جلسه تحویل پروژه و کارآموزی استاد مسعودیفر روز یکشنبه مورخ 95/4/27 ساعت 9:30 در سایت کامپیوتر مجتمع 1 برگزار می گردد.این تاریخ غیر قابل تمدید است و عدم حضور و عدم تحویل مردودی ثبت می گردد. masoodifar@damavandiau.ac.ir
 • کلاس های استاد تیموری روز سه شنبه مورخ 95/4/22 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد عسکری مورخ 95/4/20 برگزار نمی گردد.
 • آخرین مهلت تحویل گزارش کاراموزی استاد سلطانی مربوط به نیمسال دوم 95-94 روز شنبه مورخ 95/4/19 از ساعت 10:00 الی 13:00 در مجتمع 3 می باشد. عدم حضور دانشجویان به منزله حذف می باشد.
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد الهام رمضانی روز یکشنبه مورخ 95/4/13 از ساعت 12:50 الی 14:00 در کلاس 329 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد لطیفی روز شنبه مورخ 95/4/12 از ساعت 12:30 الی 13:00 در کلاس 323 برگزار می گردد. frhlatifi@yahoo.com
پرسش و پاسخ    |