|  
پنجشنبه 1 آبان 1393
    نظرسنجی        تماس با ما   
English  |   |   | 
 
 
  • کلاسهای استاد مهرناز طیبی روز دوشنبه مورخ 93/7/28 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای استاد عیسی پور روز پنجشنبه مورخ 93/7/17 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای استاد مهدی امیرمیاندرق روز سه شنبه مورخ 93/7/15 و چهارشنبه 93/7/16 برگزار نمی گردد.
  • کلاس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ساعت 13:45 تا 16 استاد علامرضا وطنیان  روز چهارشنبه مورخ 93/7/16 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد پیام پرکار در نیمسال دوم 93-92 اخذ نموده اند جهت تحویل فقط تا 93/5/22 فرصت دارند به ایمیل ایشان به نشانی payamporkar@yahoo.com  ارائه نمایند. در غیر اینصورت نمره ناتمام ثبت خواهد 
پرسش و پاسخ    |