|  
چهارشنبه 12 خرداد 1395
    نظرسنجی        تماس با ما   
English  |   |   | 
 
 
 • ایمیل آقای دکتر عسکری، مدیر گروه : mahaskari2004@gmail.com  شماره تماس: 09216269413
 • ایمیل آقای دکتر پرکار : payamporkar@yahoo.com

 • آخرین جلسه توجیهی کاراموزی و پروژه استاد یاری روز پنجشنبه مورخ 95/3/13 در سایت شماره 3 مجتمع 1 از ساعت 10:00 الی 11:00 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد پرکار روز پنجشنبه مورخ 95/3/6 برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:
سه شنبه مورخ 95/3/11: درس امنیت و شبکه از ساعت 8:00 الی 10:00، درس پردازش تصویر از ساعت 10:10 الی 13:00 و درس روش تحقیق از ساعت 13:30 الی 14:45
چهارشنبه مورخ 95/3/12: درس امنیت و شبکه از ساعت 8:00 الی 10:00، درس روش تحقیق از ساعت 13:30 الی 14:45
پنجشنبه مورخ 95/3/13: درس پردازش تصویر از ساعت 14:30 الی 17:00
 • کلاس های استاد اشعریون روز چهارشنبه مورخ 95/3/5 برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 95/2/29 از ساعت 13:55 در کلاس 421 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد جداری سلامی روز چهارشنبه مورخ 95/2/29 برگزار نمی گردد.
 • کلاس جبرانی استاد مجتبی سلطانی روز سه شنبه مورخ 95/2/28 از ساعت 12:00 الی 14:40 در کلاس 339 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد سارا کریمی روز یکشنبه مورخ 95/2/26 از ساعت 10:00 الی 17:00 در کلاس 420 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد پرکار روز پنجشنبه مورخ 95/2/23 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی درس پردازش تصویر مورخ 95/2/30 از ساعت 14:00 الی 17:00 در سایت شماره 2 و درس امنیت شبکه در مورخ 95/2/6 از ساعت 14:00 الی 17:00 در سایت 2 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی کاراموزی و پروژه استاد یاری مورخ 95/2/23 و 95/2/30 از ساعت 13:45 الی 14:45 در سایت 3 ساختمان شماره 1 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد نامداری روز شنبه مورخ 95/3/1 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد دست باز روز دوشنبه مورخ 95/2/13 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد شکوهی مهر مورخ 95/2/18 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد اکرم بیگی روز سه شنبه مورخ 95/2/7 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد سارا کریمی روز سه شنبه مورخ 95/2/7 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد عسگری (مدیر گروه) روز سه شنبه مورخ 95/2/7 برگزار نمی گردد.امتحان میان ترم هفته آینده می باشد.
 • جلسه پروژه و کاراموزی استاد جعفر کریمی روز سه شنبه مورخ 95/1/31 ساعت 12:30 در سایت 2 برگزار می گردد.
 • جلسه درس پروژه و کاراموزی استاد آمایه روز پنجشنبه مورخ 95/2/9 از ساعت 10:00 الی 12:00 به دفتر اساتید مجتمع 1 مراجعه نمایند.
 • کلاس های استاد مهربانی عصر روز چهارشنبه مورخ 95/1/18 برگزار نمی گردد.
 • درس سیستم عامل استاد مسعودیفر روز پنجشنبه، به کلاس 324 ساختمان 3 انتقال یافت.
 • دانشجویانی که درس نرم افزار ریاضی و آمار را در نیمسال اول 95-94 با استاد پرکار اخذ نموده اند در اسرع وقت به ایشان مراجعه نمایند.
 • دانشجویانی که درس سمینار را در نیمسال تابستان 94 یا نیمسال اول 95-94 با استاد پرکار اخذ نموده اند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 95/1/19 ساعت 10:00 مستندات سمینار خود را مطابق با فایل ارائه شده به همراه پرینت تحویل نمایند.
 • جلسه توجیهی درس کاراموزی استاد مهدی علی سلطانی روز سه شنبه مورخ 95/1/24 از ساعت 9:00 الی 13:00 در سایت 4 مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد صبری نجفی روز های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخ 16 و 17 و 1395/1/18  برگزار نمی گردد.

پرسش و پاسخ    |