|  
دوشنبه 24 شهريور 1393
    نظرسنجی        تماس با ما   
English  |   |   | 
 
 • نمايش صفحه شماره 1
 •  
  • دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد پیام پرکار در نیمسال دوم 93-92 اخذ نموده اند جهت تحویل فقط تا 93/5/22 فرصت دارند به ایمیل ایشان به نشانی payamporkar@yahoo.com  ارائه نمایند. در غیر اینصورت نمره ناتمام ثبت خواهد شد.
  • کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی استاد زهرا مهرآرا  روز یکشنبه مورخ 93/5/26  از ساعت 9 الی 16:30 در کلاس 315برگزار می گردد.
  • دانشجویانی که دروس پروژه و کارآموزی را با استاد مجتبی شکری در ترم بهار و تابستان 93 اخذ نموده اند کلیک نمایند
  • دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد مهدی علی سلطانی  را در نیمسال دوم 93-92 اخذ نموده اند می بایستی جهت تحویل کار در روزهای یکشنبه 93/5/19 و دوشنبه 93/5/20 از ساعت 15 در مجتمع یک به ایشان مراجعه نمایند.
  • کلاس جبرانی درس معادلات دیفرانسیل استاد مریم دهقان نیری  روز سه شنبه مورخ 93/5/21 از ساعت 8:00 الی 16:10 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته  استاد مهرناز طیبی روز شنبه مورخ 93/5/18 از ساعت 8:00 الی 16:10 در کلاس 318 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس اصول طراحی کامپایلر استاد یعقوبی  روز شنبه مورخ 93/5/18 از ساعت 9:00 الی 16:55 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • دانشجویانی که دروس پروژه و کارآموزی را در نیمسال دوم 93- 92 (بهمن ماه) با استاد بابک یاری سعیدخانلو اخذ نموده اند می بایست روز دوشنبه 13 مرداد 93 در سایت برق مجتمع یک به ایشان مراجعه نمایند. عدم حضور موجب ثبت نمره ناتمام برای آنها خواهد شد.   در ضمن دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال تابستان 93 با ایشان اخذ نموده اند  جهت هماهنگی در روزهای دوشنبه 20 و 27 مرداد93 در همان مکان مراجعه نمایند.
  • نمرات دانشجویانی که با استاد پرکار امتحان داشته اند تا روز شنبه مورخ 93/4/14 بر روی سایت www.it.damavand.persiangig.com  قابل ملاحظه می باشد،دانشجویانی که پروژه را ارائه نداده اند جهت اخذ راهنمایی های لازم به آدرس payamporkar@yahoo.com با موضوع پروژه کمکی ایمیل بزنند.
  • کلاس جبرانی درس مباحث ویژه استاد مناف شریف زاده روز چهارشنبه مورخ 93/3/21 از ساعت 8:00 الی 16:50 در سایت شماره 1 برگزار می گردد.
  • زمان تحویل پروژه و کاراموزی استاد مهدی علی سلطانی روز پنجشنبه مورخ 93/5/16 ساعت 9:30 در کلاس 317 می باشد.
  • کلاس های جبرانی استاد نوید بذرکار روز دوشنبه مورخ 93/3/19 در کلاس 317 به شرح ذیل برگزار می گردد:
  • درس ساختمان داده ر از ساعت 7:50 الی 11:00
  • درس ریاضی گسسته از ساعت 11:00 الی 14:00
  • درس نظریه زبان از ساعت 14:00 الی 16:00
  • کلاس جبرانی درس فیزیک 2 استاد یوسف درویش روز دوشنبه مورخ 93/3/12 و روز شنبه مورخ 93/3/17 از ساعت 8:00 الی 10:30 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس امنیت شبکه استاد مهدی سلطانی روز دوشنبه مورخ 93/3/12 از ساعت 8:00 الی 10:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلاس های استاد نسیم نوروزی روز دوشنبه مورخ 93/3/12 برگزار نمی گردد.
  • امتحان میان ترم درس الکترونیک دیجیتال استاد جبلی روز یکشنبه مورخ 93/3/11 از ساعت 12:00 الی 14:00 در کلاس 104 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس الکترونیک دیجیتال  استاد جبلی روز یکشنبه مورخ 93/3/11 از ساعت 10:30 الی 16:25  در کلاس 104 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس ریز پردازنده استاد جبلی روز یکشنبه مورخ 93/3/11 از ساعت 7:50 الی 10:25  در کلاس 104 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته استاد مشهدی فراهانی با مشخصه های 2271 و 2272 روز سه شنبه مورخ 93/3/13 از ساعت 7:50 الی 10:25 و 10:25 الی 13:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس فارسی عمومی استاد محسن علی اکبری روز دوشنبه مورخ 93/3/12 از ساعت 14:00 الی 16:30 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلاس های استاد علیرضا مشکین مورخ 93/3/22 برگزار نمی گردد.
  • امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه پایگاه داده استاد مسعودی فر روز سه شنبه مورخ 93/3/13 ساعت 13:45 در سایت شماره 3 برگزار می گردد.
  • کلاس های جبرانی استاد مافی روز شنبه مورخ 93/3/10 در کلاس 104 به شرح ذیل برگزار می گردد:
  • درس اصول طراحی کامپایلر از ساعت 7:50 الی 10:25
  • درس نظریه زبان ها و ماشین از ساعت 10:25 الی 13:00
  • درس پایگاه داده ها از ساعت 13:45 الی 16:50
  • کلاس جبرانی استاد نوید بذرکار روز دوشنبه مورخ 93/3/19 در کلاس 316 به شرح ذیل برگزار می گردد:
  • درس ساختمان داده ها  از ساعت 7:50 الی 10:25
  • درس ریاضیات گسسته از ساعت 10:30 الی 13:00
  • درس نظریه زبان ها و ماشین ها 13:45 الی 16:05
  • کلاس درس فیزیک 1 استاد تقی شیرزاد ایرج روز چهارشنبه مورخ 93/3/7 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی استاد سمیرا دارابی روز شنبه مورخ 93/3/3 در کلاس 104 به شرح ذیل برگزار می گردد:
  • درس هوش مصنوعی از ساعت 8:00 الی 10:25
  • درس هوش مصنوعی از ساعت 10:30 الی 13:00
  • درس سیستم های خبره 13:45 الی 15:15
  • کلاس فوق العاده درس ریاضی 1 استاد شیرین رادمهر با مشخصه 2855 روز چهارشنبه مورخ 93/3/7 از ساعت 13:30 الی 16:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلاسهای استاد ناصر ولی روز دوشنبه مورخ 93/2/29 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای استاد طاهره امید گلابتین زاده روز دوشنبه مورخ 93/2/29 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی درس امنیت شبکه استاد مهدی سلطانی روز پنج شنبه مورخ 93/3/1 از ساعت 13 الی 15:20 در کلاس 312 برگزار می گردد.
  • کلاسهای استاد شکری روز پنجشنبه مورخ 93/2/25 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی درس معماری کامپیوتر استاد طاهره امید گلابتین زاده روز چهارشنبه مورخ 93/2/31 از ساعت 14 الی 16 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • اطلاعیه پیش ثبت نام ترم تابستان 93 گروه کامپیوتر و IT :
  • دانشجویان گروه آموزشی کامپیوتر و IT جهت پیش ثبت نام تا روز دوشنبه مورخ 93/2/29 فرصت دارند درخواست های خود را به دفتر گروه ارایه نمایند.
  • کلاس جبرانی درس آمار و احتمال  استاد احمد شجاع در روزهای پنجشنبه مورخ 93/2/25 و 93/3/8 از ساعت 11:20 الی 13:45 در کلاس شماره 103 برگزار می گردد.
  • کلاسهای استاد مصطفی نوروزی  روز دوشنبه مورخ 93/2/22 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای استاد شجاع روز یکشنبه مورخ 93/2/21 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای استاد مطهری کیا روز یکشنبه مورخ 93/2/21 برگزار نمی گردد.
  • کلاس درس فیزیک 1 استاد تقی شیرزاد ایرج با مشخصه 2857 روز چهارشنبه مورخ 93/2/24 برگزار نمی گردد.
  • کلاس درس فیزیک 2 استاد یوسف درویش روز شنبه مورخ 93/2/27 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای استاد جهان سیر روز چهارشنبه مورخ 93/2/24 برگزار نمی گردد.
  • کلاس مهندسی فناوری اطلاعات 1 استاد سید مهدی رضایی نیا روز سه شنبه مورخ 93/2/30 از ساعت 7:50 الی 10:25 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای استاد رزازی روز پنجشنبه مورخ 93/2/18 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای آقای احسان اختر کاوان روز یکشنبه مورخ 93/2/21 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد مسعودیفر روزهای سه شنبه مورخ 93/2/9 و 93/2/16 رأس ساعت 15:00 در سایت شماره 4 کامپیوتر برگزار می گردد.حضور دانشجویان الزامیست.همچنین دانشجویان استاد مسعودیفر که قبلاً با استاد پرکار یا سایر اساتید هماهنگ کرده اند نیز می بایست در این جلسه حضور یابند.
  • کلیه کلاسهای آقای مرتضی ناطقیان روز چهارشنبه مورخ 93/2/10 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد مهدی سلطانی روز دوشنبه مورخ 93/2/8 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد مژگان قنبرزاده روز شنبه مورخ 93/2/13 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که با آقای حسین مهربانی دروس پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند می بایست تا تاریخ 93/2/10 در دفتر اساتید به ایشان مراجعه نمایند.بدیهی است در صورت عدم مراجعه نمره پروژه و کارآموزی صفر منظور می گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد پرکار روز دوشنبه مورخ 93/2/8 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای حسین مهربانی روز چهارشنبه مورخ 93/2/17 بجای کلاس 331 در کلاس 117 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد کریمی روز سه شنبه مورخ 93/2/16 بجای کلاس 332 در کلاس 318 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم مافی روز سه شنبه مورخ 93/2/16 بجای کلاس 332 در کلاس 318 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای رضایی نیا روز سه شنبه مورخ 93/2/16 بجای کلاس 332 در کلاس 318 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای مسعودیفر روز سه شنبه مورخ 93/2/16 بجای کلاس 331 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم امیدگلابتین زاده روز سه شنبه مورخ 93/2/16 بجای کلاس 331 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد دارابی روز سه شنبه مورخ 93/2/2 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد محمد ابراهیم خاکی روز دوشنبه مورخ 93/2/8 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی خانم مژگان قنبرزاده روز چهارشنبه مورخ  93/2/3 به شرح ذیل برگزار می گردد:
            - درس ریاضی مهندسی از ساعت 07:50 الی 10:25 در کلاس 317
            - درس ریاضی پیش از ساعت 10:25 الی 12:10 در ساختمان شماره 4
            - درس ریاضی کاربردی از ساعت 12:10 الی 14:35 در کلاس 317
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد سهیل آمایه روز پنج شنبه مورخ 93/2/11 ساعت 10:00 الی 12:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی خانم مشهدی فراهانی برای مشخصه های 2271 و 2272 و 2273 طبق ساعات برگزاری کلاس، در روز سه شنبه مورخ 93/2/2 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم مافی روز چهارشنبه مورخ 93/1/27 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد بابک یاری سعید خانلو روزهای سه شنبه مورخ 93/2/2 و 93/3/13  ساعت 12:45 الی 14:00 در محل سایت 1 برگزار می گردد.
  • کلاس صبح تا ظهر خانم بنهری روز چهارشنبه مورخ 93/1/27 برگزار نمی گردد.لازم به ذکر است کلاس بعد از ظهر ایشان در سایت برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی آقای صالح حاجی حسینلو روز پنج شنبه مورخ 93/1/28 به شرح ذیل در کلاس 351 (کلاس گروه زبان) برگزار می گردد:
              - درس ریاضی 2 مشخصه 2286 از ساعت 07:50 الی 10:25
              - درس ریاضی 2 مشخصه 2290 از ساعت 10:25 الی 13:00
              - درس محاسبات عددی مشخصه 648 از ساعت 13:50 الی 15:20
              - درس محاسبات عددی مشخصه 649 از ساعت 15:25 الی 16:55
  • کلاس جبرانی درس الگوریتم آقای ناصر ولی روز سه شنبه مورخ 93/2/30 از ساعت 07:50 الی 10:25 و 10:30 الی 13:45 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد مهدی سلطانی روز پنج شنبه مورخ 93/1/28 ساعت 09:00 الی 11:00 در کلاس 312 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم مشهدی فراهانی روز شنبه مورخ 93/1/23 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که با آقای حسین مهربانی دروس پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند جهت توجیه و دریافت پروژه و کارآموزی در تاریخ 93/1/27 به ایشان مراجعه نمایند.بدیهی است در صورت عدم مراجعه نمره پروژه و کارآموزی صفر منظور می گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد پرکار در نیمسال دوم 93-92 روز پنج شنبه مورخ 93/1/21 ساعت 12:00 الی 13:00 در کلاس 319 برگزار می گردد.حضور دانشجویان این دروس الزامی می باشد.
  • کلیه کلاسهای آقای صالح حاجی حسینلو روز یکشنبه مورخ 93/1/17 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد بابک یاری روز سه شنبه مورخ 92/12/27 ساعت 07:50 الی 14:00 در محل سایت 3 کامپیوتر برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای شجاع روز  پنج شنبه مورخ 92/12/22 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای ناصر ولی روز دوشنبه مورخ 92/12/19 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد پرکار در نیمسال دوم 93-92 روز پنج شنبه مورخ 92/12/22 ساعت 10:00 در کلاس 333  برگزار می گردد.حضور دانشجویان این دروس الزامی می باشد.
  • دانشجویان کارآموزی استاد بشاش که تاکنون گزارش کارآموزی خود را تحویل نداده اند می بایست روز چهارشنبه مورخ 92/12/21 از ساعت 08:00 الی 14:00 گزارش کارآموزی خود را به استاد تحویل دهند. در غیر این صورت نمره درس به صورت ناتمام برای انها منظور خواهد شد.  لیست دانشجویانی که گزارش کارآموزی را تحویل نداده اند: - امین اقبالی   - امیر جلالیان دره   - میلاد حاجی حسینی
  • کلیه کلاسهای خانم طاهره امید گلابتین زاده در روزهای دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه مورخ 92/12/19 و 92/12/20 و 92/12/21 برگزار نمی گردد.
  • کلاس شی گرا استاد ترابیان در تاریخ 92/12/13 ساعت 13:45 الی 16:10 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای ناصر ولی روز شنبه مورخ 92/12/17 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای مجیدی روز شنبه مورخ 92/12/10 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویان پروژه و کارآموزی استاد مسعودیفر و استاد پرکار که تاکنون پروژه یا کارآموزی خود را تحویل نداده اند حداکثر تا ظهر پنجشنبه هشتم اسفند فرصت دارند پروژه و کارآموزی خود را به استاد تحویل دهند. در غیر این صورت برای آنها نمره -9- منظور خواهد شد.

  Email: masoodifar@damavandiau.ac.ir                           

  Email: payam_porkar@yahoo.com                                 

        لیست دانشجویانی که پروژه یا کارآموزی را تحویل نداده اند

         - کامران الیاسی (کارآموزی)

         - محمدرضا جودکی (پروژه و کارآموزی)

         - علی علائی (کارآموزی)

         - شیما محمدی راد (پروژه و کارآموزی)

  • کلاس درس فیزیک 2 استاد خدادی روز دوشنبه مورخ 92/12/12 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد الهام ایل بیگی روز دوشنبه مورخ 92/12/12 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد سیدمهدی دادگر روز یکشنبه مورخ 92/12/11 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویان کارآموزی استاد مسعودیفر میتوانند گزارش کارآموزی و سایر مدارک لازم را از روز سه شنبه 92/11/29 لغایت یکشنبه 92/12/4 به کارشناس محترم گروه، جناب آقای شاه علی تحویل دهند یا روز دوشنبه 92/12/5 راس ساعت 9 صبح مستقیما به استاد تحویل نمایند. این تاریخ غیر قابل تمدید است و عدم تحویل در تاریخ مذکور موجب مردودی خواهد شد.
  • جلسه تحویل پروژه و گزارش پروژه استاد مسعودیفر روز دوشنبه 92/12/5 راس ساعت 9 صبح در کلاس 317 برگزار می گردد. این تاریخ غیر قابل تمدید است. حضور دانشجویان الزامیست و عدم حضور موجب مردودی خواهد شد.
  • کلیه کلاس های استاد سید مهدی رضایی نیا روز سه شنبه مورخ 92/11/29 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد شادی السادات مشهدی فراهانی روز شنبه مورخ 92/12/17 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که دروس پروژه و کارآموزی را در نیمسال 1-93-92 با استاد حسین مهربانی اخذ نموده اند جهت تحویل کارهای خود روز چهارشنبه مورخ 92/11/30 ازساعت 07:50 الی 09:30 در کلاس 331 به ایشان مراجعه نمایند.
  • دانشجویانی که دروس پروژه و کارآموزی را با استاد پرکار اخذ نموده اند جهت تحویل کارهای خود روز پنج شنبه مورخ 92/12/1 ساعت 11:30 به ایشان مراجعه نمایند.
  • جزوه درس ریزپردازنده و طرح سوال استاد جبلی در انتشارات واحد دماوند موجود می باشد.دانشجویان محترم می توانند جهت دریافت جزوه به انتشارات واحد مراجعه نمایند.
  • دانشجویان درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد جهانسیر برای مشاهده نمرات خود به آدرس jahanseir.blogfa.com مراجعه نمایند.
  • کلاس جبرانی استاد پرکار به شرح ذیل برگزار می گردد:
           - درس زبان تخصصی روز دوشنبه مورخ 92/10/9 از ساعت 07:50 الی 16:55 در کلاس 117
           - درس مدار منطقی روز چهارشنبه مورخ 92/10/11 از ساعت 07:50 الی 16:55 در کلاس 114
  • کلاس های  جبرانی استاد شکری روز یکشنیه مورخ 92/10/8 به شرح ذیل در کلاس 318 برگزار می گردد:

             -  درس پایگاه داده ازساعت 7:50 الی12:10

             -  درس طراحی الگوریتم ها از ساعت 13:00 الی16:50

  • کلاس جبرانی استاد کاوه بشاش روز پنج شنبه مورخ 92/10/5 به شرح ذیل در کلاس 317 برگزار می گردد :

                - درس امنیت شبکه ساعت 7:50 الی 13:45

                - درس محیط های چند رسانه ای ساعت 13:45 الی 16:50

  • کلاس درس ریاضی مهندسی مشخصه 1288 استاد مژگان قنبر زاده به جای روز شنبه مورخ 92/10/7 روز چهارشنبه مورخ 92/10/4 از ساعت 10:30 تا 13:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلاس های جبرانی استاد امینی  روز یکشنبه مورخ 92/10/1 به شرح ذیل برگزار می گردد:

                 - ریزپردازنده 8:00 الی 10:30

                 - معماری کامپیوتر 10:30  الی  13:45

                 - معماری کامپیوتر 13:45 الی 16:00

     کلاس معماری بصورت مختلط بوده و کلاس های مذکور تکرار نشدنی هستند و لازم به ذکر است دانشجویان باید در هر سه کلاس شرکت کنند.حضور دانشجویان درکلاسهای فوق الذکر الزامی است.

  • کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد علی یگانه روز یکشنبه مورخ 92/10/1  ساعت 13:45 الی 16:50 در کلاس 215 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس اقتصاد مهندسی استاد نادیا ایزی روزدوشنبه مورخ 92/10/9  ساعت 07:50 الی 10:25 در کلاس 318 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی استاد محمد ابراهیم خاکی  روز سه شنبه مورخ 92/10/3 به شرح ذیل در کلاس 318 برگزار می گردد:

               - درس استراتژی فناوری اطلاعات  ساعت 07:50 الی 10:25

               - درس مبانی فناوری اطلاعات ساعت 10:25 الی 13:45

  • کلاس جبرانی درس اقتصاد مهندسی استاد نادیا ایزی روز دوشنبه مورخ 92/9/25 ساعت 13:00 الی 15:20 در کلاس 318 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد مطهری کیا روز یکشنبه مورخ 92/9/24 برگزار نمی گردد.
  • کلاس های جبرانی استاد محمدرضا امینی مطابق برنامه روزانه پنج شنبه ها روز یکشنبه مورخ 92/9/24 درکلاس 315 برگزار می گردد. لازم به ذکر است شرکت دانشجویان درس معماری کامپیوتر در هر دو کلاس ( ساعت 10:25 الی 16:05 ) الزامی می باشد .
  • کلاسهای درس آزمایشگاه کامپیوتر خانم اسداللهی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 92/9/23 و 92/9/24 برگزار نمی گردد.در ضمن امتحان تئوری و عملی ایشان هفته آینده (92/9/30 و 92/10/1) در همان ساعات برگزاری کلاس برگزار می گردد.
  • امتحان آز سیستم عامل استاد بشاش در دو نوبت ازدروس 1و2و3و4 به شرح ذیل برگزار می گردد:

              - روز چهارشنبه مورخ 92/9/27 ساعت 15:00 سایت 3
              -
  روز چهارشنبه مورخ 92/10/4 ساعت 14:00 سایت 3
              لازم به ذکر است هر یک از دو گروه در یکی از 2 روز می توانند به انتخاب امتحان دهند.

  • کلاس جبرانی  درس زبان خارجی  استاد فاطمه علیپوریگانه نژاد به شرح ذیل برگزار می گردد:
             - روز دوشنبه مورخ 92/9/25  از ساعت 11:20 الی 13:45 در کلاس 118 و از ساعت 13:50 الی 15:20 در کلاس 104
             -
  روز سه شنبه مورخ 92/9/26  از ساعت 12:10 الی 15:20 در کلاس 111
  • کلاس جبرانی استاد پارمیدا مرادی درس مدارهای الکتریکی(1) روزهای یکشنبه مورخ 92/10/1 و 92/10/8 به شرح ذیل  برگزار می گردد:

              - مشخصه 1329 ساعت 07:50 الی 10:00 در کلاس317 و ساعت 13:00 الی 15:00 در کلاس333

              - مشخصه 1330 ساعت 10:00 الی  12:10 در کلاس317 و ساعت 15:00 الی 16:50 در کلاس333

  • کلیه کلاسهای استاد خاکی روز دوشنبه مورخ 92/9/18 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد مجیدی روز شنبه مورخ 92/9/16 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد محمدرضا امینی روز پنج شنبه مورخ 92/9/14 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی آقای عباس رضایی روز سه شنبه مورخ 92/9/19 طبق همان ساعات برگزاری کلاس در کلاس 316 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها مشخصه 1387 آقای حامد احمدی روز سه شنبه مورخ 92/9/19 از ساعت 07:50 الی 13:45 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد  لفوتی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 92/9/10 و 92/9/16 و 92/9/17  برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد پارمیدا مرادی روز یکشنبه مورخ 92/9/10 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد مهدی سلطانی روز دوشنبه مورخ 92/9/4 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد ریتا انعامی روز پنج شنبه مورخ 92/8/30 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی آقای دکتر احسان اختر کاوان روز چهارشنبه مورخ 92/9/6 طبق همان ساعات برگزاری کلاس در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای خاکی روز دوشنبه مورخ 92/8/27 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد شکری روز سه شنبه مورخ 92/8/21 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد احسان اخترکاوان روز سه شنبه مورخ 92/8/21 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی استاد شهریاری روز دوشنبه مورخ 92/8/27 ساعت 14:00 الی 14:30 در کلاس 317 برگزار می گردد.عدم حضور به منزله حذف دروس فوق می باشد.
  • جلسه توجیهی درس پروژه استاد علیرضا زندی روز دوشنبه مورخ  92/8/20 ساعت 11:30 الی 12:00 در کلاس 332 برگزار می گردد.
  • جلسه توجیهی دروس پروژه و کارآموزی استاد کاوه بشاش در نیمسال اول 93-92  روزهای چهارشنبه مورخ 92/8/15 و 92/8/29 ساعت 11:30 الی 13:00 در سایت شماره 3 کامپیوتر برگزار می گردد.عدم حضور به منزله حذف دروس فوق می باشد.
  • امتحان میان ترم استاد علی تشکا فیروزجایی برای دروس پژوهش عملیاتی 2 و ریاضی عمومی 1 و ریاضی کاربردی در تاریخ 92/8/18 و درس ریاضی 2 در تاریخ 92/8/19 برگزار می گردد.همچنین امتحان معادلات دیفرانسیل در تاریخ 92/8/26 برگزار می گردد.کلاسهای فوق در تاریخ های 92/8/25  برگزار نمی گردد.در ضمن کلاسهای ریاضی 2 تاریخ 92/8/26 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی خانم ریتا انعامی روز پنج شنبه مورخ 92/8/16 ساعت 11:30 الی 12:00 در کلاس334 برگزار می گردد.عدم حضور به منزله حذف دروس فوق می باشد.
  • کلیه کلاسهای استاد شکری روز پنج شنبه مورخ 92/8/9 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد سهیل آمایه در نیمسال اول 93-92 روز پنج شنبه مورخ 92/8/16 ساعت 10:00 الی 11:00 در کارگاه 1 معماری برگزار می گردد.غیبت در جلسه مذکور به منزله حذف دروس فوق می باشد.
  • کلیه کلاسهای استاد محمدرضا امینی روز پنج شنبه مورخ 92/8/9 و 92/8/16 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد پرکار روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 92/8/8 و 92/8/9 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد رضا امیری روز پنج شنبه مورخ 92/8/9 برگزار نمی گردد.
  •  جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد مهدی سلطانی روز پنج شنبه مورخ 92/8/9  ساعت 11:30 الی 12:00 در کلاس 118 برگزار می گردد.
  • جلسه هماهنگی پروژه و کارآموزی  استاد مسعودی فر روز پنج شنبه مورخ 92/8/9 رأس ساعت 14:30 در سایت 1 برگزار می گردد.حضور دانشجویان الزامی است و عدم حضور موجب کسر نمره خواهد شد.آدرس ایمیل استاد masoodifar@damavandiau.ac.ir می باشد.
  • جلسه توجیهی درس پروژه استاد عباس جلیلوند در نیمسال اول 93-92 روز دوشنبه مورخ 92/8/13 از ساعت 11:30 الی 12:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای محمد ابراهیم خاکی روز دوشنبه مورخ 92/8/6 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد مهدیه پور قاسم روز شنبه مورخ 92/8/4 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی ایشان به شرح ذیل در کلاس 317 برگزار می گردد:
            - درس ریاضی1 روز شنبه مورخ 92/8/11 از ساعت 10:30 الی 13:00
            - درس آمار و احتمالات روز شنبه مورخ 92/8/18 از ساعت 10:30 الی 13:00
  • کلیه کلاسهای آقای غلامرضا وطنیان روز پنج شنبه مورخ 92/7/25 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای درس زبان تخصصی استاد ترابیان مشخصه 1509 و 1510 روز چهارشنبه مورخ 92/8/1 از ساعت 13:50 الی 16:55 برگزار نمی گردد.لازم به ذکر است کلاسهای درس ساختمانهای داده طبق ساعت مقرر برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای مجید علمداری روز سه شنبه مورخ 92/7/23 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که درس پروژه یا کارورزی دارند به هیچ عنوان نمی توانند پروژه یا کارورزی خود را به استادی غیر از استاد مشخص شده در انتخاب واحد ارائه نمایند.در صورت عدم رعایت این مورد نمره اخذ شده حذف خواهد شد.به طور مثال دانشجو نمی تواند به جای استاد خود ،پروژه اش را به استاد پرکار تحویل دهد.رعایت این موضوع الزامیست و در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن برعهده خود دانشجو می باشد.
  • کلیه کلاسهای استاد مشکین روز پنج شنبه مورخ 92/7/25 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد پرکار و سهیل آمایه در نیمسال اول 93-92 روز پنج شنبه مورخ 92/7/25 از ساعت 12:00 الی 13:00 در کلاس 112 برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان الزامیست.
  • جلسه تحویل پروژه و کارآموزی دوره تابستان 92-91 تمامی اساتید گروه کامپیوتر روز پنج شنبه مورخ 92/7/25 از ساعت 10:00 الی 12:00 در کلاس 112 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد عماد قائنی روز پنج شنبه مورخ 92/7/18 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی آقای حسین مهربانی روز چهارشنبه مورخ 92/7/17 ساعت 07:50 الی 12:10 در سایت 2 واقع در مجتمع 1 برگزار می گردد.عدم حضور به منزله عدم تأیید درس پروژه و کارآموزی می باشد.
  • جلسه تحویل پروژه و کارآموزی استاد مسعودیفر در زمانهای زیر برگزار می گردد:
            - چهارشنبه 92/7/10 ساعت 08:00 الی 09:00 کلاس 333
            - پنج شنبه 92/7/11 ساعت 08:00 الی 09:00 کلاس 335
            - شنبه 92/7/13 ساعت 08:00 الی 09:00 کلاس 317
            - در صورت تحویل در روز چهارشنبه مورخ 92/7/10 یک الی دو نمره ارفاق خواهد شد.
             - دانشجویان کارآموزی می توانند گزارش و سایر مدارک لازم را از دوشنبه مورخ 92/7/8 تا
  حداکثر روز چهارشنبه 92/7/10 به آقای شاهعلی تحویل دهند و یا در زمانهای فوق مستقیماً به استاد تحویل دهند.
            - این جلسه غیر قابل تمدید است و عدم تحویل در تاریخهای فوق موجب مردودی خواهد شد.
  • کلیه کلاسهای آقای علیرضا معماری فرد روز یکشنبه مورخ 92/7/7 برگزار نمی گردد.
  • گروه رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از دانشجویانی که در زمینه گرافیک تخصص دارند به عنوان کارآموز یا عضویت در تیم رباتیک دعوت به همکاری می نماید.جهت ثبت نام به دفتر گروه کامپیوتر مراجعه فرمایید.
  • مدیر محترم گروه کامپیوتر ،جناب آقای مهندس پرکار جهت رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان روز سه شنبه مورخ 92/6/26 از ساعت 10:00 الی 11:00 در کلاس 307 حضور دارند.
  • آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویانی که در نیمسال دوم 92-91 درس پروژه و کارآموزی را با استاد شکری اخذ نموده اند و جهت تعیین تکلیف روز پنج شنبه مورخ 92/6/14  حضور نداشتند،روز سه شنبه مورخ 92/6/19 ساعت 08:30 الی 10:30 در کلاس 307 می باشد.
  • مدیر محترم گروه کامپیوتر ،جناب آقای مهندس شکری جهت رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان روز سه شنبه مورخ 92/6/19 از ساعت 08:30 الی 10:30 در کلاس 307 حضور دارند.
  • مدیر محترم گروه کامپیوتر ،جناب آقای مهندس پرکار جهت رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان روز چهارشنبه مورخ 92/6/20 از ساعت 10:00 الی 12:00 در کلاس 307 حضور دارند.
  • مدیر محترم گروه کامپیوتر ،جناب آقای مهندس پرکار جهت رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان روز چهارشنبه مورخ 92/6/6 از ساعت 11:00 الی 12:00 در کلاس 115 حضور دارند.
  • مدیر محترم گروه کامپیوتر ،جناب آقای مهندس پرکار جهت رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان روز سه شنبه مورخ 92/5/29 از ساعت 09:00 الی 11:00 در کلاس 317 حضور دارند.
  • آخرین جلسه تحویل  پروژه و کارآموزی نیمسال دوم 92-91 استاد مسعودی فر روز یکشنبه مورخ 92/5/27 رأس ساعت 10:00 در سایت 7 برگزار می گردد.این تاریخ غیر قابل تمدید است و عدم حضور موجب مردودی خواهد شد.همچنین دانشجویان کارآموزی می توانند در صورت تمایل گزارش و مدارک کارآموزی را حداکثر تا روز شنبه مورخ 92/5/26 به کارشناس محترم گروه جناب آقای شاهعلی تحویل نمایند.
  • دومین جلسه هماهنگی پروژه و کارآموزی دوره تابستان استاد مسعودی فر روز یکشنبه مورخ 92/5/27 رأس ساعت 10:00 در سایت 7 برگزار می گردد.حضور دانشجویان الزامی است و عدم حضور موجب کسر نمره خواهد شد.
  • کلیه دانشجویانی که نمره درس پروژه و کارآموزی آنها تا تاریخ 92/5/21 ثبت نشده است هر چه سریعتر به آدرس payamporkar@yahoo.com  ایمیل نمایند.
  • آخرین زمان تحویل پروژه و کارآموزی استاد بابک یاری سعید خانلو در نیمسال دوم 92-91 روز یکشنبه مورخ 92/5/27 ساعت 11:00 الی 12:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • جلسه هماهنگی پروژه و کارآموزی دوره تابستان استاد مسعودی فر روز سه شنبه مورخ 92/5/15 رأس ساعت 10:00 در کلاس 326 برگزار می گردد.حضور دانشجویان الزامی است و عدم حضور موجب کسر نمره خواهد شد.همچنین تحویل پروژه و کارآموزی ترم دوم 91-92 بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
  • کلیه دانشجویانی که با استاد مافی درس آزمایشگاه نرم افزار دارند می بایست تا تاریخ 92/4/13 فایل تمرین و ارائه خود را به آدرس ایمیل marjan_mafi_2007@yahoo.com ارسال نمایند.عواقب ناشی از عدم ارسال به موقع به عهده دانشجو می باشد.
  • آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویانی که با استاد پرکار درس کارآموزی و پروژه اخذ نموده اند تاریخ 92/4/27 از ساعت 08:00 الی 12:00 در کلاس 115 می باشد.عواقب ناشی از عدم حضور بر عهده خود دانشجو می باشد.
  • کلاس جبرانی درس طراحی و پیاده سازی استاد سید جواد میرعابدینی روز چهارشنبه مورخ 92/3/8  از ساعت 13:45 الی 16:05 در کلاس305 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی آقای خاکی روز سه شنبه مورخ 92/3/7 به شرح ذیل در کلاس 204 برگزار می گردد:
            - درس مبانی فناوری اطلاعات از ساعت 07:50 الی 10:25
            - درس
  مبانی فناوری اطلاعات از ساعت 10:25الی 13:45
            - درس اصول مبانی مدیریت از ساعت 13:45 الی 16:05
  • کلاس جبرانی درس مبانی فناوری اطلاعات آقای خاکی روز شنبه مورخ 92/3/11 از ساعت 07:50 الی 10:25  در کلاس 115 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی آقای خاکی روز دوشنبه مورخ 92/3/13 به شرح ذیل در کلاس 104 برگزار می گردد:         
             - درس مبانی فناوری اطلاعات از ساعت 07:50 الی 10:25
            - درس
  اصول مبانی مدیریت از ساعت 10:25الی 13:45
            - درس اصول مبانی مدیریت از ساعت 13:45 الی 16:05

  • کلیه کلاسهای آقای رضایی نیا روز پنج شنبه مورخ 92/3/2 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی درس شیوه ارائه مطالب فنی استاد مجتبی شکری روز سه شنبه مورخ 92/3/7 از ساعت 12:10 الی 13:00 و 13:45 الی 16:50 در کلاس 334 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی استاد مجتبی شکری روز دوشنبه مورخ 92/3/13 به شرح ذیل در کلاس 336 برگزار می گردد:
           - درس ساختمان گسسته از ساعت 07:50 الی 10:25
           - درس طراحی الگوریتم ها از ساعت 10:25 الی 13:00
           - درس مهندسی نرم افزار 2 از ساعت 13:45 الی 16:50

  • کلیه کلاسهای خانم ریتا انعامی روز پنج شنبه مورخ 92/3/2 برگزار نمی گردد.
  • کلاس فوق العاده درس مهندسی نرم افزار 1 دکتر سید جواد میر عابدینی روز چهارشنبه مورخ 92/3/8 (گروه اول از ساعت 07:50 الی 10:25 و گروه دوم از ساعت 10:25 الی 13:00) در کلاس 335 برگزار می گردد.
  • کلاس آقای غلامرضا وطنیان روز سه شنبه مورخ 92/2/31 از ساعت 07:50 الی 10:35 برگزار نمی گردد.
  • امتحان میان ترم درس آمار و احتمالات مهندسی خانم کلثوم مسافرتی روز یکشنبه مورخ 92/3/5 از ساعت 09:00 الی 10:25 و 11:00 الی 12:30 در کلاس 336 برگزار می گردد.لازم به ذکر است کلاس درس آمار و احتمالات مهندسی ایشان از ساعت 13:45 الی 16:05 روز یکشنبه مورخ 92/3/5 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد ویدا دست باز روز چهارشنبه مورخ 92/3/1 و روز یکشنبه مورخ 92/3/5 برگزار نمی گردد.
  • امتحان آز پایگاه داده آقای مسعودی فر روز سه شنبه مورخ 92/2/31 طبق برنامه کلاسی در سایت 7 برگزار می گردد .
  • کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی 1 آقای صالح حاجی حسینلو روز شنبه مورخ 92/2/28 از ساعت 8:00 الی 13:00 در ساختمان علوم تحقیقات برگزار می گردد .
  • کلاس جبرانی درس سخت افزار کامپیوتر مشخصه 2600 آقای غلامرضا وطنیان روزهای سه شنبه مورخ 92/2/31 و 92/3/7 ساعت 16:05 الی 16:50 در کلاس 332 برگزار می گردد.
  • کلاسهای جبرانی خانم نغمه اسماعیلی به شرح ذیل برگزار می گردد:
           - درس مبانی ویژوال بیسیک روز دوشنبه مورخ 92/2/30 از ساعت 15:20 الی 16:50 در کلاس 335
           - درس ذخیره و بازیابی اطلاعات 2 روز چهارشنبه مورخ 92/3/1 از ساعت 16:05 الی 16:50 در کلاس 336
           -
  درس ذخیره و بازیابی اطلاعات 2 روز دوشنبه مورخ 92/3/6 از ساعت 15:20 الی 16:50 در کلاس 337
           - درس پایگاه داده روز سه شنبه مورخ 92/3/7 از ساعت 14:30 الی 16:50 در کلاس 338
  • مهلت آخر تحویل نهایی درس کارآموزی و پروژه آقای بابک یاری هفته آخر تیرماه 1392 می باشد.تاریخ دقیق ارائه متعاقباً اعلام می گردد.
  • آخرین مهلت امتحان عملی دانشجویانی که با استاد محسن امدادی درس کارگاه جوش اخذ نموده اند، روز یکشنبه مورخ 92/2/29 می باشد.حضور دانشجویانی که امتحان عملی نداده اند الزامی می باشد.
  • کلاس جبرانی آقای پرکار روز چهارشنبه مورخ 92/3/1 به شرح ذیل در کلاس 316 برگزار می گردد:
           - درس مدارهای منطقی از ساعت 07:50 الی 10:25
           - درس زبان تخصصی از ساعت 10:25 الی 13:00
  • کلیه کلاسهای آقای مهدی صادق زاده روز سه شنبه مورخ 92/2/24 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد بابک یاری سعید خانلو اخذ نموده اند موظفند روز یکشنبه مورخ 92/2/22 جهت هماهنگی با استاد مربوطه از ساعت 11:00 الی 13:00 در کلاس 317 حضور بهم رسانند.در ضمن عدم حضور در زمان مقرر به منزله حذف درس می باشد و مهلت فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.
  • کلاس جبرانی استاد طاهریان روز های پنج شنبه مورخ 92/3/2 و 92/3/9 به شرح ذیل در کلاس 320 برگزار می گردد:
            - درس سیستم عامل از ساعت 07:50 الی 13:00
            - درس معماری کامپیوتر از ساعت 13:45 الی 16:50
  • کلیه کلاسهای خانم شادی السادات مشهدی فراهانی روز دوشنبه مورخ 92/2/16 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم میترا جلالی روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 92/2/14 و 92/2/16 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی درس مدارهای الکتریکی استاد پارمیدا مرادی روز سه شنبه مورخ 92/3/7 از ساعت 10:30 الی 13:00 در کلاس 341 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس مبانی فناوری اطلاعات استاد نادیا ایزی روز دوشنبه مورخ 92/2/23 از ساعت 10:45 الی 13:00 در کلاس 320 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی استاد ویدا دست باز روز دوشنبه مورخ 92/2/9 به شرح ذیل در کلاس 317 برگزار می گردد:
            - درس ریاضیات گسسته مشخصه 1085 ساعت 07:50 الی 10:25
            - درس برنامه سازی پیشرفته مشخصه 1084 ساعت 10:25 الی 13:00
            - درس اصول سیستم های شبکه مشخصه 2601 ساعت 13:45 الی 16:05

  • کلیه کلاسهای استاد صدیق فضلی روز پنج شنبه مورخ 92/2/5 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم ها و هوش مصنوعی استاد ویدا دست باز روز شنبه مورخ 92/2/7 طبق همان ساعات برگزاری کلاس در کلاس 101 برگزار می گردد.
  • امتحان میان ترم درس ریاضی 1 خانم مهدیه سادات خاتمی روز یکشنبه مورخ 92/2/8 از ساعت 08:00 الی 10:00 در کلاس 337 برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان الزامیست.
  • کلیه کلاسهای آقای محمد ابراهیم خاکی روز دوشنبه مورخ 92/2/9 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای دکتر سید جواد میر عابدینی روز دوشنبه مورخ 92/2/9 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی ایشان روز چهارشنبه مورخ 92/2/11 به شرح ذیل در کلاس 320 برگزار می گردد:
             - درس مهندسی نرم افزار 1 از ساعت 12:10 الی 14:30
             درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی از ساعت 14:30 الی 16:50
  • کلاس درس سخت افزار کامپیوتر مشخصه 2600 آقای غلامرضا وطنیان روز سه شنبه مورخ 92/2/3 از ساعت 13:45 الی 16:05 برگزار نمی گردد.
  • کلاس درس ریاضی 1 استاد عابدینی روز شنبه مورخ 92/2/7 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاس های آقای طاهریان روز شنبه مورخ 92/1/31 برگزار نمی گردد.
  • کلاس توجیهی درس پروژه آقای محمد احمدی روز دوشنبه مورخ 92/2/9 ساعت 12:10 الی 13:00 در کلاس 334 برگزار می گردد.
  • دانشجویانی که با آقای غلامرضا وطنیان دروس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند جهت تعیین موضوع و هماهنگی در روزهای سه شنبه به استاد مربوطه مراجعه نمایند و یا از طریق ایمیل grvatanian@yahoo.com با ایشان ارتباط برقرار نمایند.
  • کلاس فوق العاده دکتر سید جواد میر عابدینی روز چهارشنبه مورخ 92/1/28 به شرح ذیل در کلاس 333 برگزار می گردد:
            - درس مهندسی نرم افزار 1 ساعت 11:20 الی 14:30
            - درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ساعت 14:30 الی 16:50
  • جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی آقای امیر شهریاری روز سه شنبه مورخ 92/2/3 از ساعت 09:00 الی 10:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان الزامیست.
  • به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر می رساند جهت انجام امورفارغ التحصیلی به همراه داشتن اصل ریز نمرات مقطع کاردانی و نیز اصل یا کپی مدرک کاردانی الزامی می باشد.در صورت به همراه نداشتن مدارک مذکور از مراجعه حضوری به کارشناس جهت فارغ التحصیلی خودداری فرمایید.
  • کلیه کلاسهای خانم سمیرا جعفری روز دوشنبه مورخ 92/1/26 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که با خانم سمیرا دارابی درس پروژه اخذ نموده اند جهت شرکت در جلسه توجیهی روز سه شنبه مورخ 92/1/27 از ساعت 12:45 الی 14:00 در کلاس 337 حضور بهم رسانند.حضور کلیه دانشجویان الزامیست.شماره دانشجویی دانشجویانی که درس را اخذ نموده اند:-870608478  -880571577  -880152845  -880152817  -880152835  -880255185
  • دانشجویانی که با آقای مجید فرجی درس پروژه اخذ نموده اند روز سه شنبه مورخ 92/1/27 از ساعت 08:00 الی 10:00 به سایت شماره 2 مراجعه نمایند.
  • کلیه کلاسهای آقای مجتبی شکری روز سه شنبه مورخ 92/1/20 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای محمد ابراهیم خاکی روز دوشنبه مورخ 92/1/19 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای مجیدی روز شنبه مورخ 92/1/17 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که با خانم سمیرا دارابی درس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند جهت تعیین موضوع حداکثر تا تاریخ 91/12/28 با ایمیل ایشان به نشانی sdarabi@qiau.ac.ir ارتباط برقرار نمایند.
  • کلیه کلاسهای آقای محمد ابراهیم خاکی روز دوشنبه مورخ 92/1/19 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که با آقای امیر شهریاری درس پروژه با مشخصه 3387 و درس کارآموزی با مشخصه 3395 اخذ نموده اند هرچه سریعتر جهت تعیین موضوع با ایمیل ایشان به نشانی Amir.shahriari@yahoo.com ارتباط برقرار نمایند.
  • کلاس توجیهی درس پروژه و کارآموزی استاد شهریاری روز سه شنبه مورخ 91/12/22 از ساعت 08:00 الی 10:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
  • جلسه هماهنگی پروژه و کارآموزی آقای مسعودی فر روز سه شنبه مورخ 91/12/22 رأس ساعت 14 در سایت 7 کامپیوتر واقع در مجتمع 1  برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان الزامیست و غیبت موجب کسر نمره خواهد شد.
  • کلیه دانشجویانی که با اساتید زیر پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند می بایست رأس ساعت مقرر در کلاس حضور یابند:
             - استاد سهیل آمایه روز پنج شنبه مورخ 91/12/24 از ساعت 08:00 الی 10:00 در کلاس 351
             -
  استاد حسین مهربانی روز پنج شنبه مورخ 91/12/24 از ساعت 11:30 الی 13:00 در کلاس 351
             -
  استاد پیام پرکار روز پنج شنبه مورخ 91/12/24 از ساعت 11:00 الی 12:00 در کلاس 316
             -
  استاد مجتبی صدیق فضلی روز پنج شنبه مورخ 91/12/24 از ساعت 11:00 الی 12:00 در دفتر اساتید مجتمع 3
             - استاد معماری فرد روز چهارشنبه مورخ 91/12/23 از ساعت 15:00 الی 16:30 در کلاس 308
             -استاد مهدی قیصری روز چهارشنبه مورخ 91/12/23 از ساعت 10:00 الی 12:00 در کلاس 317
             - استاد بابک یاری روز دوشنبه مورخ 91/12/21 از ساعت 13:00 الی 15:00 در کلاس 317
  • کلیه کلاسهای استاد مشکین  روز یکشنبه مورخ 91/12/20 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم ریتا انعامی روز پنج شنبه مورخ 91/12/17 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای مهدی حمیدی روز دوشنبه مورخ 91/12/21 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم فتحی روز شنبه مورخ 91/12/19 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم فتحی قادیکلائی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 91/12/19 و 91/12/20 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای محمد رضا امینی روز پنج شنبه مورخ 91/12/10 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای علیرضا مشکین روز یکشنبه مورخ 91/12/13 برگزار نمی گردد.
  • کلاس درس ذخیره و بازیابی اطلاعات 2 خانم نغمه اسماعیلی پایین افراکتی روز دوشنبه مورخ 91/12/14 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم نادیا ایزی روز دوشنبه مورخ 91/12/14 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم اسماعیلی روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای دکتر سید جواد میرعابدینی روز دوشنبه مورخ 91/12/7 برگزار نمی گردد.
  • اطلاعیه های نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91
  • آخرین مهلت تحویل پروژه استاد سارا کریمی روز سه شنبه مورخ 91/12/8 از ساعت 9:00 الی 12:00 در کلاس 330 می باشد .
  • جلسه تحویل پروژه و گزارش پروژه آقای مسعودی فر روز یکشنبه مورخ 91/11/29 رأس ساعت 10:00 در سایت 7 کامپیوتر واقع در مجتمع 1 برگزار می گردد.تاریخ فوق غیر قابل تمدید است و عدم حضور موجب مردودی خواهد شد.
  • دانشجویانی که با آقای مسعودی فر کارآموزی دارند می توانند گزارش کارآموزی و سایر مدارک لازم را حداکثر تا روز شنبه مورخ 91/11/28 به کارشناس گروه کامپیوتر آقای شاهعلی تحویل نمایند.دانشجویان همچنین می توانند گزارش کارآموزی و سایر مدارک لازم را روز یکشنبه مورخ 91/11/28 رأس ساعت 10:00 در سایت 7 کامپیوتر شخصاً به آقای مسعودی فر تحویل نمایند.تاریخ فوق غیر قابل تمدید است و عدم تحویل موجب مردودی خواهد شد.
  • روز حضور مدیر محترم گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات آقای مهندس پرکار جهت انجام امور آموزشی و ثبت نام نیمسال دوم 92-91 روز چهارشنبه مورخ 91/11/18 ساعت 11:30 در مقابل دفتر اساتید مجتمع 1 می باشد.
  • زمان تحویل پروژه و کارآموزی آقای پرکار در نیمسال اول 92-91 روز یکشنبه مورخ 91/11/15 از ساعت 11:30 الی 13:00 در سایت شماره 1 کامپیوتر واقع در مجتمع 1 می باشد.
  • دانشجویانی که درس پروژه برنامه سازی را با خانم نغمه اسماعیلی اخذ نموده اند از تاریخ 91/11/14 الی 91/11/19 به آقای شاهعلی مراجعه نمایند.
           مرضیه حسینی داکدره/مریم داورزنی/شادی صادقی/فرشته لاسمی
           ایمیل استاد:esmaily-naghmeh@yahoo.com
  • زمان تحویل پروژه و کارآموزی استاد عظیمی روز سه شنبه مورخ 91/11/17 ساعت 10:00 می باشد.برای تحویل پروژه  و کارآموزی رعایت موارد ذیل الزامی است:
            - پرینت گزارش پروژه و کارآموزی
            - فایل گزارش پروژه با فرمت doc و pdf بر روی cd ،فایل گزارش کارآموزی بر روی cd
            لازم به ذکر است تاریخ فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
  • دانشجویانی که در نیمسال اول 92-91 با آقای امیر شهریاری درس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند می بایست تا تاریخ 91/11/15 از طریق ایمیل استاد به نشانی amir.shahriari@yahoo.com و یا شماره تماس 09360713806 با ایشان تماس برقرار نمایند. 
  • کلاس جبرانی آقای محمدرضا امینی روز یکشنبه مورخ 91/10/10 به شرح ذیل در کلاس 321 برگزار می گردد :
              - ریزپردازنده - مشخصه 1106 - ساعت 7:50 الی 10:25
              - رباتیک - مشخصه 1107 - ساعت 10:25 الی 13:45
              - نظریه زبان - مشخصه 1108 - ساعت 13:45 الی 16:05
  • کلیه کلاسهای آقای محمدرضا امینی روز پنج شنبه مورخ 91/10/7 برگزار نمی گردد.
  • امتحان درس کارگاه کامپیوتر خانم اسدالهی روز پنج شنبه مورخ 91/10/7 در سه نوبت(10:30 الی 11:30 و 11:30 الی 12:30 و 12:30 الی 13:30) در سایت شماره 4 برگزار می گردد.لازم به ذکر است دانشجویان می بایست در یکی از سانس های فوق جهت آزمون عملی شرکت نمایند.
  • کلاس جبرانی درس ساختمانهای گسسته آقای مجتبی شکری روز سه شنبه مورخ 91/10/5 از ساعت 13:00 الی 16:05 در کلاس 331 برگزار می گردد.
  • امتحان مجدد درس آز سیستم عامل استاد بشاش از دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها در ذیل آمده است ، روز چهارشنبه مورخ 91/10/6 رأس ساعت 12:00 در سایت شماره 4 برگزار می گردد:
              860164641 - 870183239 - 870183230 - 870608523 - 870183283 - 870608376 - 87250911161 - 87250912598 - 87250912219
  • کلیه کلاس های آقای فریدونی روز چهارشنبه مورخ 91/10/6 برگزار نمی گردد .
  • کلیه کلاس های آقای شکری روز پنج شنبه مورخ 91/9/30 برگزار نمی گردد .
  • کلاس جبرانی درس فیزیک خانم لفوتی روز شنبه مورخ 91/10/2 از ساعت 08:30 الی 16:50 در کلاس 41 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد شکری روز سه شنبه مورخ 91/9/28 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که با استاد شمس شفیق کلاس دارند برای ارائه پروژه های خود با ایمیل های Ali-shams@itrc.ac.ir و Alireza.shams.shafigh@gmail.com ارتباط برقرار نمایند.
  • کلاس جبرانی درس فیزیک پیش دانشگاهی خانم ایل بیگی روز سه شنبه مورخ 91/9/20 از ساعت 15:20 الی 16:50 در کلاس 331 برگزار می گردد .
  • امتحان درس مدارهای الکترونیکی خانم مرادی روز یکشنبه مورخ 91/9/26 در کلاس 329 برگزار می گردد . لازم به ذکر است با توجه به حذف بخش های مورد آزمون و عدم تکرار آن در امتحان پایان ترم حضور تمامی دانشجویان الزامی است . در ضمن امتحان هر گروه طبق برنامه روزانه انجام خواهد شد . 
  • کلیه کلاس های آقای اسماعیل خو روز پنج شنبه مورخ 91/9/23 برگزار نمی گردد .
  • امتحان درس طراحی الگوریتم استاد مشکین روز شنبه مورخ 91/9/26 رأس ساعت 11:20 از فصول برنامه نویسی پویا و الگوریتم هریسانه برگزار می گردد.
  • امتحان درس آزمایشگاه سیستم عامل آقای بشاش روز چهارشنبه مورخ 91/9/22 رأس ساعت 14:00 در سایت شماره 4 کامپیوتر از درس های 1و2و3و5 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی آزمایشگاه پایگاه داده آقای مسعودی فر روز شنبه مورخ 91/9/18 به شرح ذیل در سایت 7 کامپیوتر برگزار می گردد :
                - ساعت 7:50 الی 9:30
                - ساعت 9:35 الی 11:15
                - ساعت 11:20 الی 13:45
  • کلاس جبرانی خانم مشهدی فراهانی روز پنج شنبه مورخ 91/9/16 به شرح ذیل در کلاس 338 برگزار می گردد:
            - ساختمان داده ها (مشخصه 1217) ساعت 07:50 الی 10:25
            - ساختمان داده ها (مشخصه 1218) ساعت 10:25 الی 13:45
            - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (مشخصه 1091) ساعت 13:45 الی 16:50
  • کلاس حل تمرین خانم کریمی روز پنج شنبه مورخ 91/9/23 به شرح ذیل در کلاس 338 برگزار می گردد :
                  - برنامه سازی پیشرفته - ساعت 8:40 الی 11:15
                  - طراحی سیستم های شی گرا - ساعت 11:20 الی 14:30
                  - برنامه سازی پیشرفته - ساعت 14:30 الی 16:50
  • کلیه کلاسهای خانم اسداللهی روز پنج شنبه مورخ 91/9/16 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاس های خانم بنهری روز چهارشنبه مورخ 91/9/15 برگزار نمی گردد .
  • کلاس جبرانی درس آشنایی با معماری اسلامی خانم نیاز پور روز چهارشنبه مورخ 91/9/15 در کلاس 42 برگزار می گردد.
  • امتحان میان ترم درس مهندسی نرم افزار 2 آقای مجتبی شکری روز پنج شنبه مورخ 91/9/16 برگزار نمی گردد.
  • امتحان میان ترم درس ریاضی مهندسی خانم عادله عدل روز دوشنبه مورخ 91/9/20 ساعت 15:20 در کلاس 334 برگزار می گردد. 
  • کلاسهای فوق العاده درس سیستم عامل آقای مسعودی فر از تاریخ 91/9/19 تا تاریخ 91/10/10 هر یکشنبه از ساعت 16:00 الی 16:50 در کلاس 329 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم بنهری روز چهارشنبه مورخ 91/9/15 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی خانم صدقی روز چهارشنبه مورخ 91/9/22 از ساعت 8:00 الی 9:30 در کلاس 318 برگزار می گردد .
  • کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها آقای مشکین روز یکشنبه مورخ 91/9/19 از ساعت 11:10 الی 13:45 در کلاس 306 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد شمس شفیق روز یکشنبه مورخ 91/9/12 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که با استاد عظیمی در نیمسال 1-92-91 درس پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند لازم است تا تاریخ 91/9/10 از طریق ایمیل eazimi.ac@gmail.com با ایشان مکاتبه نمایند.لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم مکاتبه با استاد برعهده دانشجوست.
  • کلیه کلاسهای خانم مشهدی فراهانی روز چهارشنبه مورخ 91/9/8 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای مهدی سلطانی روز دوشنبه مورخ 91/9/6 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم نغمه اسماعیلی روز دوشنبه مورخ 91/9/6 برگزار نمی گردد.
  • کلیه آزمایشگاه های خانم امید روز دوشنبه مورخ 91/9/6 در سایت برق برگزار نمی گردد .
  • کلیه کلاسهای آقای حامد احمدی روز سه شنبه مورخ 91/8/30 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی خانم قنبرزاده روز پنج شنبه مورخ 91/9/9 به شرح ذیل در کلاس 340 برگزار می گردد:
            - ریاضی (1) ساعت 07:50 الی 10:30
            - ریاضی (2) ساعت 10:30 الی 14:00
            - ریاضی (1) ساعت 14:00 الی 16:05
  • کلیه کلاسهای استاد رافع روز پنج شنبه مورخ 91/9/2 برگزار نمی گردد.
  • دومین امتحان درس طراحی الگوریتم استاد مشکین(فصل تقسیم و غلبه یا فصل سوم) روز شنبه مورخ 91/9/11 در کلاس 329 از ساعت 11:15 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای اسماعیل خو روز پنج شنبه مورخ 91/9/2 برگزار نمی گردد.
  • امتحان میان ترم دروس مهندسی نرم افزار 1و2 و ساختمان گسسته آقای طباطبایی روز پنج شنبه مورخ 91/9/16 طبق ساعات تشکیل کلاس برگزار می گردد.
  • موضوع اطلاعیه: قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با آقای شکری درس کارورزی یا پروژه اخذ نموده‌اند.
  زمان تقریبی تحویل پروژه و کارورزی برای دانشجویانی که این دروس را در ترم جاری اخذ نمو‌ده‌اند، نیمه‌ی بهمن‌ماه خواهد بود و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. زمان و محل دقیق تحویل کارورزی و پروژه دو هفته قبل از موعد تحویل به طور رسمی و بر روی سایت اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد. حضور دانشجو در روز تحویل پروژه و کارورزی الزامی است.
    پروژه:
  - دانشجویانی که درس پروژه دارند، در زمان تحویل پروژه باید پایان‌نامه‌ی خود را به صورت کتبی همراه سورس برنامه تحویل دهند.
  - دانشجویانی که این درس را با آقای شکری اخذ کرده‌اند الزاما باید پروژه‌ را به خود ایشان تحویل دهند.
  - دانشجویانی که درس پروژه دارند تا مورخه 30/8/1391 زمان دارند که موضوع پروژه خود را نهایی نمایند. برای این منظور یکی از دو راه‌حل زیر را باید انجام دهند.
  الف- دانشجو موضوع پیشنهادی پروژه دارد: در این حالت دانشجو باید یک پست الکترونیکی با موضوع پیشنهاد موضوع پروژه به آدرس mojtaba_shokri@yahoo.com بفرستد. این پست الکترونیکی علاوه بر اطلاعات دانشجو باید حاوی اطلاعات کافی در خصوص موضوع پیشنهادی دانشجو باشد. عنوان موضوع پیشنهادی، شرح موضوع پیشنهادی، قابلیت‌ها و کارکردهای اصلی سیستم یا نرم‌افزار پیشنهادی، ابزار مورد استفاده و ... از مواردی است که باید عنوان گردند. در جواب این نامه اصلاحات لازم توسط این‌جانب مشخص شده و  بر اساس آن دانشجو می‌تواند کار خود را شروع کند.
  ب- دانشجو موضوع پیشنهادی پروژه ندارد: در این حالت دانشجو باید یک پست الکترونیکی با موضوع درخواست موضوع پروژه به آدرس mojtaba_shokri@yahoo.com بفرستد. این پست الکترونیکی باید حاوی اطلاعات دانشجو بوده و نیز زمینه‌ها و ابزار مورد علاقه‌ی دانشجو جهت انجام پروژه در آن عنوان شده باشد. در جواب این نامه، این‌جانب موضوع پروژه را مشخص کرده و دانشجو می‌تواند بر اساس آن کار خود را شروع کند.
  ج- دانشجو می‌بایست در جلساتی که در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد، شرکت کرده و گزارش پیشرفت کار پروژه‌ی خود را ارائه کند. تعداد این جلسات یک یا دو بار و قبل از زمان تحویل رسمی پروژه خواهد بود.
    کارورزی:
  - زمینه‌ی فعالیت در محل کارآموزی الزاما باید مرتبط با یکی از حوزه‌های مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه، ...) باشد.
  - دانشجویانی که درس کارآموزی یا کارورزی دارند، این موارد را باید در روز تحویل کارورزی همراه داشته باشند: 1- گزارش کارآموزی 2-نامه‌ی رسمی گواهی 240 ساعت (2 واحدی) یا 360 ساعت (3 واحدی) کارآموزی از محل کارآموزی (در سربرگ و با مهر و امضاء شرکت) 3- برگه‌ی ارزشیابی کارآموز توسط مسئول کارآموزی با مهر و امضاء شرکت
  - دانشجویانی که درس کارورزی یا کارآموزی دارند باید توجه داشته باشند که گزارش کارورزی باید با رعایت اصول شیوه‌ی نگارش مطالب فنی تدوین گردد. گزارش کارورزی باید شامل مطالب علمی و فنی‌ای باشد که کارآموز در حین دوره‌ی کارآموزی آن‌ها را آموخته یا مطالعه و تحقیق کرده‌است. اگر مکان کارآموزی به نحوی است که شرایط آموختن مطالب جدید را برای کارآموز فراهم نمی‌کند، کارآموز باید موضوعاتی را انتخاب کرده و طی دوره‌ی کارآموزی بر روی آن‌ها تحقیق نماید و نتایج تحقیقات یا پیاده‌سازی خود را در گزارش کارورزی ارائه کند.
  • کلیه کلاسهای آقای رضا امیری روز سه شنبه مورخ 91/8/30 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاس های خانم مافی روز چهارشنبه مورخ 91/8/17 برگزار نمی گردد.
  • کلاس توجیهی درس کارآموزی و پروژه استاد سلطانی روز یکشنبه مورخ 91/8/21 از ساعت 13:00 الی 15:00 در محل سایت 3 برگزار می گردد.ایمیل استاد جهت هماهنگی:mehdi_alisoltani@yahoo.com
  • کلیه کلاسهای خانم سارا کریمی روز سه شنبه مورخ 91/8/16 برگزار نمی گردد.
  • جلسه هماهنگی دانشجویانی که با استاد مسعودی فر پروژه یا کارآموزی دارند روز شنبه مورخ 91/8/20 ساعت 13:30 در سایت 7 کامپیوتر برگزار می گردد.حضور دانشجویان محترم الزامی است.
  • کلاسهای مهندسی نرم افزار 1 و 2 و ساختمان گسسته آقای طباطبایی روز پنج شنبه مورخ 91/8/18 برگزار نمی گردد.
  • کلاسهای دروس زبان تخصصی و زبان ماشین و برنامه سازی سیستم آقای وطنیان روز سه شنبه مورخ 91/8/16 از ساعت 13:00 الی 16:50 برگزار نمی گردد.
  • دانشجویانی که در ترم جاری پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند فقط مجاز هستند با استاد خود تحویل نمایند لذا با استاد مربوطه خود هماهنگ نمایند .در ضمن جلسه توجیهی اساتید بتدریج در سایت اعلام می شود که دانشجویان موظفندحتماً در آن روز حضور بهم برسانند.
  • کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با آقای شهریاری  اخذ نموده اند ، می بایست روز یکشنبه مورخ 91/8/14 از ساعت 08:00 الی 10:00 در اتاق اساتید ساختمان مجتمع شماره 1 حضور یابند .
  • کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با آقای منصور یحیوی اخذ نموده اند ، می بایست در روز سه شنبه مورخ 91/8/16 از ساعت 12:00 الی 13:00 و 16:00 الی 17:00 و روز پنج شنبه مورخ 91/8/18 از ساعت 12:00 الی 13:00 و 14:00 الی 17:00 در اتاق اساتید ساختمان مجتمع شماره 1 حضور یابند .
  • کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با آقای مهدی قیصری اخذ نموده اند ، می بایست روز سه شنبه مورخ 91/8/16  از ساعت 08:00 الی 12:00در اتاق اساتید ساختمان مجتمع شماره 1 حضور یابند .
  • کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با آقای صدیق فضلی اخذ نموده اند ، می بایست روز پنج شنبه مورخ 91/8/18 از ساعت 13:00 الی 13:45 در سایت 6 واقع در ساختمان مجتمع شماره 1 حضور یابند .
  • کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با آقای سهیل آمایه اخذ نموده اند ، می بایست روز پنج شنبه مورخ 91/8/18  از ساعت 09:00 الی 11:00 در اتاق اساتید ساختمان مجتمع شماره 1 حضور یابند .
  • کلاس خانم مشهدی فراهانی روز چهارشنبه مورخ 91/8/10 ساعت 13:45 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی درس سیستمهای عامل آقای مسعودی فر روز یکشنبه مورخ 91/8/14 از ساعت 16:00 الی 16:50 در کلاس 329 برگزار می گردد.
  • کلیه کلاسهای درس کارآفرینی آقای نهاوندی روز دوشنبه مورخ 91/8/8 و روز سه شنبه مورخ 91/8/9 برگزار نمی گردد.
  • کلاس مهندسی نرم افزار (2) آقای شکری روز پنج شنبه مورخ 91/8/4 ساعت 13:45 الی 16:05 برگزار نمی گردد.
  • جلسه توجیهی پروژه خانم سارا کریمی در تاریخ 91/8/9 از ساعت 11:30 الی  12:00 در کلاس 333 برگزار می گردد.
  • درس آزمایشگاه پایگاه داده آقای مسعودی فر روز یکشنبه مورخ 91/7/30 برگزار نمی گردد .
  • کلیه کلاس های خانم مرادی روز یکشنبه مورخ 91/7/30 برگزار نمی گردد .
  • کلیه کلاس های آقای مشکین روز شنبه مورخ 91/7/29 برگزار نمی گردد .
  • کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با آقای مهربانی اخذ نموده اند ، می بایست روز سه شنبه مورخ 91/8/2 از ساعت 11:10 الی 12:15 در اتاق اساتید ساختمان مجتمع شماره 1 حضور یابند .
  • کلیه کلاس های خانم انعامی روز پنج شنبه مورخ 91/7/27 برگزار نمی گردد .
  • کلیه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با آقای پرکار اخذ نموده اند و همچنین دانشجویانی که در تعیین استاد درس پروژه و کار آموزی خود دچار مشکل هستند ، روز پنج شنبه مورخ 91/7/27 از ساعت 13:30 الی 14:30 در کلاس 331 حضور یابند .
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کامپیوتر می رساند ، مدیر گروه  کامپیوتر جهت انجام امور آموزشی ، حذف و اضافه دانشجویان و رسیدگی به مشکلات درسی ، روز چهار شنبه مورخ 91/7/12 از ساعت 8:00 الی 12:00 در محل گروه کامپیوتر واقع در مجتمع شماره 3 حضور می یابند .
  • کلیه کلاسهای استاد مطهری کیا روز شنبه مورخ 91/7/15 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای پرکار روز پنج شنبه مورخ 91/7/13 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای آقای اسماعیل خو روز پنج شنبه مورخ 91/7/13 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاس های آقای مطهری کیا روز شنبه مورخ 91/7/1 برگزار نمی گردد .
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کامپیوتر و IT می رساند ، مدیر گروه  کامپیوتر جهت انجام امور ثبت نام و آموزشی  دانشجویان و رسیدگی به مشکلات گروه،روز پنج شنبه مورخ 91/6/30 از ساعت 8:00 الی 10:00 در کلاس 312 واقع در مجتمع شماره 3 حضور می یابند .
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کامپیوتر و IT می رساند ، آقای شکری جهت انجام امور ثبت نام و آموزشی  دانشجویان ، روز دوشنبه مورخ 91/6/20 از ساعت 8:00 الی 11:00 در کلاس 307 واقع در مجتمع شماره 3 حضور می یابند .
  • تحویل پروژه و کارآموزی مهندس پرکار،شکری،مسعودی فر،صدیق فضلی و آمایه و همچنین رسیدگی به مشکلات ثبت نامی دانشجویان توسط مدیر گروه آقای مهندس پرکار روز سه شنبه مورخ91/6/21 از ساعت 08:00 الی 11:00 در کلاس 307 انجام خواهد شد.
  • کلاس درس معماری کامپیوتر خانم اسکندری روز دوشنبه مورخ 91/5/23 برگزار نمی گردد . ضمناً کلاس جبرانی آن ، روز دوشنبه مورخ 91/5/16 از ساعت 14:00 الی 17:25 در کلاس 340 واقع در مجتمع شماره 3 برگزار می گردد .
  • قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان با آقای شکری درس کارورزی یا پروژه اخذ نموده‌اند.

  زمان تقریبی تحویل پروژه و کارورزی برای دانشجویانی که این دروس را در ترم جاری اخذ نمو‌ده‌اند، نیمه‌ی دوم شهریور‌ماه خواهد بود و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. زمان و محل دقیق تحویل کارورزی و پروژه دوهفته قبل از موعد تحویل به طور رسمی و بر روی سایت اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد. حضور دانشجو برای تحویل کارورزی یا پروژه الزامی است.

  پروژه:

  کارورزی:

  - دانشجویانی که درسکارآموزی یا کارورزی دارند،این موارد را باید در روز تحویل کارورزی همراه داشته باشند: 1- گزارش کارآموزی 2-نامه‌ی رسمی گواهی 240 ساعت (2 واحدی) یا 360 ساعت (3 واحدی) کارآموزی از محل کارآموزی (در سربرگ و با مهر و امضاء شرکت) 3- برگه‌ی ارزشیابی کارآموز توسط مسئول کارآموزی با مهر و امضاء شرکت

  - دانشجویانی که درس پروژه دارند، در زمان تحویل پروژه باید پایان‌نامه‌ی خود را به صورت کتبی همراه سورس برنامه تحویل دهند.
  - دانشجویانی که درس پروژه دارند تا مورخه 1391/5/14 زمان دارند که موضوع پروژه خود را نهایی نمایند. برای این منظور یکی از دو راه‌حل زیر را باید انجام دهند.
  الف-دانشجو موضوع پیشنهادی پروژه دارد: در این حالت دانشجو باید یک پست الکترونیکی با موضوع "پیشنهاد موضوع پروژه" به آدرس mojtaba_shokri@yahoo.com بفرستد. این پست الکترونیکی علاوه بر اطلاعات دانشجو باید حاوی اطلاعات کافی در خصوص موضوع پیشنهادی دانشجو باشد. عنوان موضوع پیشنهادی، شرح موضوع پیشنهادی، قابلیت‌ها و کارکردهای اصلی سیستم یا نرم‌افزار پیشنهادی، ابزار مورد استفاده و ... از مواردی است که باید عنوان گردند. در جواب این نامه اصلاحات لازم توسط این‌جانب مشخص شده و بر اساس آن دانشجو می‌تواند کار خود را شروع کند.
  ب- دانشجو موضوع پیشنهادی پروژه ندارد: در این حالت دانشجو باید یک پست الکترونیکی با موضوع "درخواست موضوع پروژه" به آدرس mojtaba_shokri@yahoo.com بفرستد. این پست الکترونیکی باید حاوی اطلاعات دانشجو بوده و نیز زمینه‌ها و ابزار مورد علاقه‌ی دانشجو جهت انجام پروژه در آن عنوان شده باشد. در جواب این نامه، این‌جانب موضوع پروژه را مشخص کرده و دانشجو می‌تواند بر اساس آن کار خود را شروع کند.
  ج- دانشجو می‌بایست در جلساتی که در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد، شرکت کرده و گزارش پیشرفت کار پروژه‌ی خود را ارائه کند. تعداد این جلسات یک‌بار و قبل از زمان تحویل رسمی پروژه خواهد بود.

  - زمینه‌ی فعالیت در محل کارآموزی الزاما باید مرتبط با یکی از حوزه‌های مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه، ...) باشد.

  - دانشجویانی که درس کارورزی یا کارآموزی دارند باید توجه داشته باشند که گزارش کارورزی باید با رعایت اصول شیوه‌ی نگارش مطالب فنی تدوین گردد. گزارش کارورزی باید شامل مطالب علمی و فنی‌ای باشد که کارآموز در حین دوره‌ی کارآموزی آن‌ها را آموخته یا مطالعه و تحقیق کرده‌است. اگر مکان کارآموزی به نحوی است که شرایط آموختن مطالب جدید را برای کارآموز فراهم نمی‌کند، کارآموز باید موضوعاتی را انتخاب کرده و طی دوره‌ی کارآموزی بر روی آن‌ها تحقیق نماید و نتایج تحقیقات یا پیاده‌سازی خود را در گزارش کارورزی ارائه کند.
  • دانشجویانی که درترم تابستان 91-90 با استاد مسعودی فر درس پروژه و کارآموزی دارند روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 10 و 11 مرداد 1391 ساعت 10:00 الی 11:00 صبح به دفتر کارشناس گروه کامپیوتر واقع در مجتمع شماره 3 مراجعه نمایند.
  • جلسه توجیهی پروژه برنامه نویسی آقای خون سیاوس روز سه شنبه مورخ 91/5/10 از ساعت 12:30 الی 13:00 در کلاس 216 برگزار می گردد .
  • جلسه توجیهی درس پروژه خانم سارا کریمی روز دوشنبه مورخ 91/5/9 ساعت 13:00 الی 14:00 در کلاس 312 برگزار می گردد.
  • کسانی که درس پروژه و کارآموزی را با آقای مهندس پرکار و آقای مهندس آمایه اخذ نموده اند می بایست روز چهارشنبه مورخ 91/5/4 ساعت 12:00 در کلاس 319 حضور یابند. لازم به ذکر است در صورت عدم حضور درس مورد نظر حذف خواهد شد.
  •  موضوع اطلاعیه : زمان تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویان آقای شکری در نیمسال دوم 90-91

  زمان تحویل روز سه‌شنبه 17 مرداد در سایت کامپیوتر ساختمان مجتمع می‌باشد. تحویل کارآموزی از ساعت 8:15الی9:00 و تحویل پروژه از ساعت 9:00 الی10:30 خواهد بود. دانشجویان توجه داشته باشند این زمان، آخرین مهلت است و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و به علت این که نمرات در همان روز به آموزش دانشگاه اعلام خواهد شد، در صورت غیبت دانشجو به هیچ وجه امکان تحویل پروژه یا کارآموزی در زمان دیگر وجود نخواهد داشت و نمرة دانشجو به صورت غایب ثبت خواهد شد.


  ·          حضور خود دانشجو برای تحویل پروژه و کارآموزی الزامی است.

  ·          دانشجویانی که درس پروژه دارند، باید پایان‌نامة خود را همراه سورس برنامه تحویل دهند. پایان‌نامه باید یا به صورت کتبی ارائه شود یا فایل آن تحویل داده شود. پایان‌نامة کتبی نیازی به صحافی ندارد. در صورت نهایی نبودن پایان‌نامه، دانشجویان می‌توانند نسخة پیش‌نویس را ارائه کنند.

  ·          دانشجویانی که درس پروژه دارند، باید تا قبل از تحویل پروژه، برنامة خود را روی کامپیوتر نصب کرده و آمادة تحویل نمایند. مسئولیت کسر نمره در صورت عدم اجرای برنامه بر عهدة خود دانشجو می‌باشد. پیش‌نهاد می‌شود دانشجویان از کامپیوتر شخصی (لپ تاپ) خود یا دوستان شان برای تحویل پروژه استفاده نمایند.

  ·          دانشجویانی که درس کارآموزی یا کارورزی دارند، این موارد را باید در روز تحویل کارورزی همراه داشته باشند: 1- گزارش کتبی کارآموزی 2- نامة رسمی (در سربرگ و با مهر و امضاء شرکت) گواهی 240 ساعت کارآموزی (برای کارآموزی 2 واحدی) یا 360ساعت کارآموزی (برای کارآموزی 3 واحدی) از محل کارآموزی 3-برگة ارزشیابی کارآموز توسط مسئول کارآموزی با مهر و امضاء شرکت (برگه‌ی خام ارزشیابی در مجموعه برگه‌هایی که دانشجو برای کارآموزی از دانشگاه دریافت کرده است، وجود دارد)

  ·          تحویل گواهی کارآموزی از محل کارآموزی الزامی است و بدون آن نمره‌ای برای دانشجو اعلام نمی‌شود. عدم تحویل هر یک از موارد دیگر فوق‌الذکر موجب کسر نمره خواهد شد.
   
  زمان تحویل پروژه و کارآموزی آقای عظیمی روز دوشنبه مورخ 91/5/2 از ساعت 9:00 الی 12:00 در کلاس 319 واقع در مجتمع آموزشی شماره 3 می باشد .
  • دانشجویانی که با آقای شمس شفیق درس پروژه و کارآموزی را در نیمسال دوم 91-90 اخذ نموده اند باید تا تاریخ 91/4/31 گزارش پروژه و کارآموزی خود را به آدرس ذیل ایمیل نمایند :
  • Email : ali_shams@itrc.ac.ir
  • کلیه کلاسهای آقای غلامرضا وطنیان که در تابستان 91-90 در ساختمان مجتمع آموزشی شماره (2) ثبت گردیده است به سایت شماره (3) واقع در مجتمع آموزشی شماره (1) انتقال یافت.
  • جلسه ارائه پروژه و تحویل گزارش آقای مسعودی فر روز سه ­شنبه بیستم تیر رأس ساعت 10 در سایت شماره یک کامپیوتر واقع در ساختمان مجتمع برگزار میگردد.
  • همچنین زمان تحویل گزارش کارآموزی و سایر مدارک مربوطه نیز روز سه ­شنبه بیستم تیر رأس ساعت 10 میباشد. بعلاوه، دانشجویان کارآموزی میتوانند گزارش کارآموزی و سایر مدارک مربوطه را از روز سه شنبه سیزدهم لغایت دوشنبه نوزدهم تیر به کارشناس محترم گروه جناب آقای شاه علی نیز تحویل دهند.
  • تاریخ فوق غیر قابل تمدید است. لذا عدم حضور و تحویل در تاریخ مذکور و همچنین تحویل پروژه یا کارآموزی به اساتید دیگر، موجب مردودی خواهد شد و هیچ عذری پذیرفته نیست.
  • Email: masoodifar@damavandiau.ac.ir
  •  لیست دانشجویان پروژه: فاطمه آتش زر ، محمدرضا برمر ، زهرا حنیفی ، الهه علیپور
  • لیست دانشجویان کارآموزی: محمد اسکندرپورعالی ، محسن تاج آبادی ، سامان خاکشوی ، تیام شجاعی دهیوسفعلی ، وحید عزیزی ، علیرضا علی احمدی ، مهدی غلامی مریان ، محمد قاسمیان ، سعید قدس قزوینی
  • تاریخ تحویل پروژه های درسی و پایانی و کارآموزی  آقای شمس شفیق روز شنبه 17 تیرماه 91  در ساختمان مجتمع شماره 1 و  براساس جدول زیر می باشد

   نام درس

   تاریخ تحویل

   مباحث ویژه

   ساعت 8-11

   زبان ماشین و اسمبلی

   ساعت 11-12

   سیستم های تجاری و نرم افزار عملی

   ساعت 12-14

   نرم افزار عملی و کارآموزی

   ساعت 14-16


  • زمان تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویان استاد آمایه روز دوشنبه مورخ 91/4/19 از ساعت 08:00 الی 11:00 در ساختمان مجتمع آموزشی شماره 1 می باشد.
  • زمان تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویان استاد صدیق فضلی روز دوشنبه مورخ 91/4/19 از ساعت 08:00 الی 11:00 در ساختمان مجتمع آموزشی شماره 1 می باشد.
  • زمان تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویان استاد پرکار روز دوشنبه مورخ 91/4/19 از ساعت 08:00 الی 11:00 در ساختمان مجتمع آموزشی شماره 1 می باشد.
  • کلاس جبرانی درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم آقای پارساحسینی روز پنج شنبه مورخ 91/3/11 از ساعت 08:00 الی 16:30 در کلاس 328 برگزار می گردد.
  • کلاس های جبرانی آقای مقدم روز سه شنبه مورخ 91/3/16 به شرح ذیل در کلاس 320 برگزار می گردد :
             - اصول سیستم شبکه - از ساعت 8:00 الی 10:30
             - معماری و زبان ماشین - ازساعت 10:30 الی 13:00
             - سخت افزار - از ساعت 14:00 الی 16:35
  • کلاس جبرانی درس طراحی پایگاه داده آقای شکری روز سه شنبه مورخ 91/3/16 از ساعت 14:00 الی 17:25 در کلاس 325 برگزار می گردد .
  • امتحان درس آزمایشگاه سیستم عامل (مشخصه های 950 و 951) آقای بشاش روز چهارشنبه مورخ 91/3/10 ساعت 12:00 در محل سایت 3 واقع در ساختمان مجتمع آموزشی شماره 1 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس محاسبات عددی آقای حسینی روز سه شنبه مورخ 91/3/9 از ساعت 14:00 الی 16:35 در کلاس 325 برگزار می گردد .
  • کلاس فوق العاده درس ریاضی مهندسی آقای پاکدامن روز سه شنبه مورخ 91/3/16 از ساعت 8:00 الی 10:30 و 10:30 الی 13:00 در کلاس 331 برگزار می گردد .
  • کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات مهندسی آقای شجاع روز چهارشنبه مورخ 91/3/17 از ساعت 8:00 الی 9:40 در کلاس 329 برگزار می گردد .
  • کلیه کلاس های آقای شجاع روز دوشنبه مورخ 91/3/8 برگزار نمی گردد .
  • کلاس های جبرانی آقای حسینی روز چهارشنبه مورخ 91/3/17 در کلاس 330 به شرح ذیل برگزار می گردد :
              - محاسبات عددی از ساعت 8:00 الی 10:30
              - زبان ماشین و اسمبلی از ساعت 10:30 الی 13:00
              - زبان ماشین و اسمبلی از ساعت 14:00 الی 16:35
  • کلاس جبرانی درس ریاضی (2) خانم جلالی روز چهارشنبه مورخ 91/3/10 از ساعت 9:00 الی 11:00 در کلاس 112 واقع در مجتمع شماره 1 برگزار می گردد .
  • کلاس جبرانی درس معماری کامپیوتر (2 کلاس بعد از ظهر) خانم امیرنوایی روزشنبه مورخ 91/3/6 از ساعت 09:40 الی 13:00 در سایت 2 کامپیوتر برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس ساختمان داده استاد یحیوی روز دوشنبه مورخ 91/3/8 از ساعت 08:00 الی 13:00 طبق همان ساعت تشکیل کلاس در کلاس 326 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس زبان ماشین استاد یحیوی روز دوشنبه مورخ 91/3/8 از ساعت 14:00 الی 17:25 طبق همان ساعت تشکیل کلاس در کلاس 326 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتم استاد یحیوی روز سه شنبه مورخ 91/3/9 از ساعت 08:00 الی 13:00 طبق همان ساعت تشکیل کلاس در کلاس 331 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس ریاضی گسسته استاد یحیوی روز سه شنبه مورخ 91/3/9 از ساعت 14:00 الی 17:25 طبق همان ساعت تشکیل کلاس در کلاس 331 برگزار می گردد.
  • کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات خانم امیدی روز پنج شنبه مورخ 91/3/11 از ساعت 8:00 الی 10:35 و 10:35 الی 13:00 و 14:00 الی 17:25 در کلاس 340 برگزار می گردد .
  • کلیه کلاسهای خانم انعامی روز پنج شنبه مورخ 91/3/4 برگزار نمی گردد.
  • کلاس جبرانی دروس هوش مصنوعی و سیستم های خبره خانم کریمی روز شنبه مورخ 91/2/30 از ساعت 10:00 الی 17:25 در کلاس 116 واقع در مجتمع شماره 1 برگزار می گردد .
  • کلاس فوق العاده آقای شجاع روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به شرح ذیل در کلاس 213 برگزار می گردد:
           - درس معادلات دیفرانسیل از ساعت 08:00 الی 09:45
           - درس ریاضیات مهندسی از ساعت 09:45 الی 11:20
  • کلاس جبرانی درس ریاضی مهندسی خانم فاطمه امیدی به شرح ذیل در کلاس 326 برگزار می گردد:
           - روز دوشنبه مورخ 91/3/1 از ساعت 11:20 الی 13:00
           - روز دوشنبه مورخ 91/3/8 از ساعت 11:20 الی 13:00
  • کلیه کلاس های خانم لیلا ثابتی نژاد روز سه شنبه مورخ 91/2/26 برگزار نمی گردد .
  • کلیه کلاسهای آقای شکری روز سه شنبه مورخ 91/2/19 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم پیروز روز دوشنبه مورخ  91/2/18 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم جلالی روز یکشنبه مورخ 91/2/17 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای خانم منا امیدی روز یکشنبه مورخ 91/2/17 برگزار نمی گردد.
  • کلیه کلاسهای استاد عظیمی روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 برگزار نمی گردد.
  • کلاس های جبرانی آقای بیژن رستمی به شرح ذیل برگزار می گردد :
           - روز سه شنبه مورخ 91/2/12 -  ساعت 15:45 الی 17:25 - کلاس 310 (مجتمع3)
           - روز یک شنبه مورخ 91/2/17 -  ساعت 15:45 الی 17:25 - کلاس 335 (مجتمع3)
  • کلاس توجیهی درس پروژه و کارآموزی خانم پیروز روز دوشنبه مورخ 91/2/11 از ساعت 16:35 الی 17:25 در کلاس 331 (مجتمع3) برگزار می گردد .
  • کلاس جبرانی خانم کریمی روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به شرح ذیل در کلاس 330 برگزار می گردد:
  • کلاس جبرانی خانم کریمی روز چهارشنبه مورخ 91/2/20 به شرح ذیل در کلاس 330 برگزار می گردد:
           - درس هوش مصنوعی (مشخصه 888) از ساعت 08:00 الی 10:30
           - درس هوش مصنوعی (مشخصه 889) از ساعت 10:30 الی 13:00
           - درس طراحی سیستم های شی گرا (مشخصه 2787) از ساعت 14:00 الی 16:35
           - درس هوش مصنوعی (مشخصه 936) از ساعت 08:00 الی 10:30
           - درس هوش مصنوعی (مشخصه 937) از ساعت 10:30 الی 13:00
           - درس سیستم های خبره (مشخصه 2788) از ساعت 14:00 الی 16:35
  • کلاس جبرانی خانم امیدی روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 91/2/13 و 91/2/14 به شرح ذیل برگزار می گردد:
           - درس معادلات دیفرانسیل از ساعت 08:00 الی 10:30 
           - درس آمار و احتمالات از ساعت 10:30 الی 13:00
           لازم به ذکر است کلاس جبرانی روز چهارشنبه در کلاس 330 و روز پنج شنبه در کلاس 328 برگزار می گردد.
  1 2
  پرسش و پاسخ    |