پیش ثبت نام گروه حقوق ورودی ۹۵ و ماقبل برای ترم بهمن۹۹

فرم پیش ثبت نام دانشجویان رشته حقوق ورودی 95 و ماقبل - مقطع کارشناسی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • دروس مورد تقاضای ترم بهمن99*
  3
 • با توجه به تغییر چارت مقطع کارشناسی رشته حقوق از ورودی سال 96، دروس دانشجویان ورودی های 95 و ماقبل با توجه به اعلام دانشجویان ارائه خواهد شد.
  4