دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
1آقای دکتراسدالهیمعاونت علمی76301225-392334ساختمان اداری
17آقای میلادفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392512مجتمع 3
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک ، صنایع، زمین شناسی و محیط زیست76301225-392545مجتمع 1
22آقای مهندساشرفیکارشناس آموزش رشته های معماری و برق -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
19آقای محدحسینتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392430مجتمع 1
6آقای علیخسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸