دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
11آقای محمدکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
27آقای سید عباسمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک ، صنایع، زمین شناسی و محیط زیست76301225-392545مجتمع 1
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
17آقای میلادفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392512مجتمع 3
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸