دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
11آقای محمدکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
12آقای مجیدصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
13آقای مهندسسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-392658مجتمع 1
15آقای دکترصیفیمسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی76301225-392408مجتمع 1
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-392540مجتمع 1
17آقای میلادفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
19آقای محدحسینتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392430مجتمع 1
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک ، صنایع، زمین شناسی و محیط زیست76301225-392545مجتمع 1
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸