بخشنامه صدور گواهینامه فارغ التحصیلی و دانشنامه المثنی و شماره حساب سازمان مرکزی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۹ کد : ۳۱۲۲ اخبار آموزش
تعداد بازدید:۸۸۳
شماره حساب سیبا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴

شماره حساب سیبا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی 0104460446004

شماره حساب واریز بیست هزار ریال (2000 تومان) جهت تمبر فارغ التحصیلی نزد بانک ملی : 0106014048003 به حساب متفرقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

کلید واژه ها: فارغ التحصیلان


( ۳ )