زمان اخذ مجوز سنوات جهت ادامه تحصیل دانشجویان مشمول نیمسال دوم۱۴۰۰

۲۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۱ کد : ۴۵۴۴ اخبار آموزش
تعداد بازدید:۲۴۴
 اطلاعیه  بسیار مهم 

قابل توجه دانشجویان محترم (برادران)

دانشجویان مشمول (برادر) که تا تاریخ 1400/11/30  فارغ التحصیل نمی شوند، می بایست در خصوص مشخص شدن وضعیت تحصیلی (اخذ سنوات تحصیلی جهت ادامه تحصیل) و رفع مشکل نظام وظیفه خود، ازتاریخ 1400/9/14  لغایت 1400/10/2  به کارشناسان آموزش گروه مربوطه مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اخذ مجوز ادامه تحصیل در سررسید مذکور، به عهده  شخص دانشجو بوده و از ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

  1. کاردانی (نا پیوسته و پیوسته) ورودی های مهر 98  و ما قبل آن
  2. کارشناسی ناپیوسته ورودی های بهمن 97 و ماقبل آن
  3.  کارشناسی پیوسته ورودی های بهمن 95 و ما قبل آن
  4.  کارشناسی ارشد نا پیوسته ورودی های بهمن 97 و ما قبل آن
  5.  دکتری تخصصی ورودی های بهمن 94 و ما قبل آن

معاونت علمی


نظر شما :