حقوق خصوصی ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۲۵۷۱

                 

مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید)

شماره تماس: 09125987696

ایمیل: 

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری

محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2557

کلید واژه ها: گروه حقوق کارشناسی ارشد