حسابداری کارشناسی ارشد

مدیر گروه: آقای دکتر خانمحمدی

ایمیل: Dr.khanmohammadi@yahoo.com

کانال تلگرامی گروه: damavandaccounting@

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس رحیمی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2316

سرفصل کارشناسی ارشد حسابداری (جدید)