مکانیک

 

  • مدیر گروه: آقای دکتر اسماعیل پور
  • شماره تماس: 09363066101

 

  • کارشناس گروه: آقای حبیب نیا

محل دفتر کار: مجتمع 3 طبقه همکف
شماره تماس: 76301225 الی 39 - داخلی 2557