علوم ارتباطات ( کارشناسی )

​              

  • مدیر گروه: آقای دکتر حسینی دانا (سامانه وب سایت اساتید)
  • ایمیل: Hosseini.dana@chmail.com
  • شماره تماس: 09123775096

 

  • کارشناس گروه: آقای مهندس اشرفی

محل کار: مجتمع1 طبقه اول
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2432

 

تعداد بازدید:۹۴۹