علوم ارتباطات ( کارشناسی )

تعداد بازدید:۱۲۵۹

​              

  • مدیر گروه: آقای دکتر حسینی دانا (سامانه وب سایت اساتید)
  • ایمیل: Hosseini.dana@chmail.com
  • شماره تماس: 09123775096

 

  • کارشناس گروه: خانم دانایی

محل کار: مجتمع3 طبقه اول
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2511