زبان انگلیسی (کارشناسی)

تعداد بازدید:۱۷۲۶

 

                                      

  • مدیر گروه: خانم دکتر پورعندلیبی  
  • ایمیل: pourandalibifarahnaz@damavandiau.ac.ir
  • شماره تماس: 09054381247
  • کارشناس گروه: خانم دانایی

محل دفتر کار: مجتمع 3، طبقه اول
شماره تماس: 35-76301225 داخلی