زبان انگلیسی (کارشناسی)

  • مدیر گروه: آقای دکتر نصرت زاده    
  • ایمیل: nosratzadeh_14@yahoo.com
  • 09122859200
  • کارشناس گروه: آقای مهندس اشرفی

محل دفتر کار: مجتمع 1، طبقه اول
شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2614