اطلاعات مدیران گروه

تعداد بازدید:۷۷۸۵

اسامی مدیران گروه ها

آدرس ایمیل

گروه آموزشی

شماره تماس

دکتر الهه وکیلی

elahe.vakili@yahoo.com

معارف

9123235569

دکتر فر پورعندلیبی

pourandalibifarahnaz@gmail.com

زبان انگلیسی

91228559200

دکتر خان محمدی

dr.khanmohammadi@yahoo.com

حسابداری

9123005434

دکتر حسینی دانا

 

hhoseinidana@gmail.com

ارتباطات و مدیریت رسانه

9123775096

دکتر اولادیان

m.oladian@yahoo.com

مدیریت آموزشی

9122960417

دکتر افشاری

afshari2005m@yahoo.com

حقوق کارشناسی ارشد

9125987696

دکتر ضرابی

zarabi57@yahoo.com

حقوق کارشناسی

9126868120

دکتر قمیشی

Ghomeishi.m@gmail.com

معماری - مدیریت شهری

09213972120

دکتر خرم نژادیان

khoramnezhadian@yahoo.com

محیط زیست

09357970978

دکتر فضلی

fazli52@yahoo.com

زمین شناسی - نفت

09122892353

دکتر دهقان

a.dehghan1916@yahoo.com

عمران

09101728400

دکتر جمالی

mitkm@yahoo.com

صنایع مدیریت اجرایی

09121161864

دکتر حیدری

heydari_tech@yahoo.com

مکانیک

09126432267

دکتر درخشان

Gh.derakhshan@yahoo.com

برق

09127601294

دکتر عسگری

Mahaskari2004@gmail.com

کامپیوتر

09216269413