علوم ارتباطات اجتماعی ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۱۷۷۱

                                           

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی
  • محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2511

کلید واژه ها: گروه علوم ارتباطات کارشناسی ارشد