حقوق جزا و جرم شناسی

مدیر گروه: خانم دکتر علیزاده طباطبایی

شماره تماس: 09124034739

کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم فاتحی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2226