حقوق عمومی ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۲۱۲۸

                                

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری
  • محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2557

 

 

کلید واژه ها: گروه حقوق کارشناسی ارشد