مدیریت آموزشی ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۱۸۹۳

ایمیل: m.oladian@yahoo.com

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی

 

محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2511