مدیریت آموزشی ( کارشناسی ارشد )

ایمیل: m.oladian@yahoo.com

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شرف الدین

محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2167