مدیریت آموزشی ( کارشناسی ارشد )

ایمیل: m.oladian@yahoo.com

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی

 

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2207

 

تعداد بازدید:۴۵۴