مدیریت شهری ( کارشناسی ارشد )

                         

مدیر گروه: آقای دکتر افشین قربانی پارام (سامانه وب سایت اساتید)

شماره تماس: 09302712557

ایمیل: Uniafshinparam67@gmail.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شرف الدین

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2167