مهندسی برق - الکترونیک (کارشناسی ارشد)

​                      

شماره تماس: 09124798639

ایمیل: Sm_hakimi83@yahoo.com 

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2315

 

تعداد بازدید:۴۰۴