مهندسی برق قدرت ( کارشناسی ارشد )

                  

شماره تماس: 09124798639

ایمیل: Sm_hakimi83@yahoo.com 

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2432

 

تعداد بازدید:۱۰۱۸