مهندسی برق کنترل ( کارشناسی ارشد )

                  

شماره تماس: 09124798639

ایمیل: Sm_hakimi83@yahoo.com 

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس تسلیمی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2315

 

تعداد بازدید:۴۳۶