مهندسی برق کنترل ( کارشناسی ارشد )

تعداد بازدید:۱۲۳۱

                  

شماره تماس: 09124798639

ایمیل: Sm_hakimi83@yahoo.com 

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430

ایمیل کارشناس گروه: du_m_bargh@damavandiau.ac.ir