مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری (کارشناسی ارشد)

                    

  • مدیر گروه: آقای دکتر جمالی فیروز آبادی
  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2315

تعداد بازدید:۵۲۲