مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری (کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۱۴۶۸

                    

  • مدیر گروه: آقای دکتر جمالی فیروز آبادی
  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430

ایمیل کارشناس گروه: du_m_sanaye@damavandiau.ac.ir