حسابداری

مدیر گروه: آقای دکتر خانمحمدی

کانال تلگرام گروه: damavandaccounting@

ایمیل: Dr.khanmohammadi@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شرف الدین

محل کار: ساختمان اداری طبقه دوم

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2226