مدیریت آموزشی (دکتری)

مدیر گروه: خانم دکتر اولادیان (لینک سامانه اساتید)

ایمیل: m.oladian@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری

محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2660

کلید واژه ها: دکتریگروه علوم تربیتی

تعداد بازدید:۱۵۸۴