محیط زیست - آلودگی محیط زیست (دکتری)

مدیر گروه: خانم دکتر خرم نژادیان (لینک سامانه اساتید)

ایمیل: khoramnezhadian@yahoo.com

شماره تماس: 09357970978

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس شرف الدین

محل کار: مجتمع3 طبقه همکف

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 

کلید واژه ها: دکتری

تعداد بازدید:۱۳۵۰