معرفی مسئول کارگزینی

تعداد بازدید:۳۴۵
  • مسئول کارگزینی اساتید مدعو: آقای مهندس غفاری
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برق
  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول
  • ایمیل: kargozini.damavand@gmail.com
  • شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2339 و 2346
  • تلگرام کارگزینی اساتید مدعو: https://telegram.me/kargozini

 

کلید واژه ها: کارگزینی اساتید آموزش