مسئول دفتر معاون آموزش

تعداد بازدید:۴۰۹۳

 

  • مسئول دفتر: مهندس سعید سهرابی پور

  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم

  • تلفن: 35-76301225 داخلی 2334  

 

کلید واژه ها: آموزش معاونت علمی