مسئول تحصیلات تکمیلی

 

  • مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای روح اله شرف الدین

 

  • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته صنایع
  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم
  • شماره تماس: 76301225 الی 35 داخلی 2164
تعداد بازدید:۱۵۰۴