مدیر آموزش

تعداد بازدید:۵۹۵۲

 

  • مدیر آموزش: آقای دکتر مرتضی باغبان

 

  • تحصیلات: دکتری زمین شناسی
  • محل کار: ساختمان اداری طبقه اول
  • شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2333