راهنمای اطلاعات کارشناسان دانشکده ها

تعداد بازدید:۳۳۷۸

گروه آموزشی

سمت/مقطع

نام خانوادگی

داخلی

-

رئیس دانشکده علوم انسانی

آقای دکتر حسینی دانا

2583

مدیریت آموزشی، مدیریت رسانه و حسابداری

مسئول آموزش و پژوهش دانشکده و مقطع دکتری

آقای دکتر شرف الدین

2426

-

بایگانی دانشکده

آقای زارع

2513

زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی و حسابداری مدیریت مالی و کسب و کار کوچک

کارشناسی

خانم دانایی

2559

حقوق

کارشناسی

آقای شیرخانی

2528

مدیریت­ مالی، مدیریت آموزشی، حسابداری، علوم ارتباطات، زبان انگلیسی،حقوق(تمامی گرایشها)

کارشناسی ارشد

خانم نوایی

2511

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر قمیشی

2555

محیط زیست، برق و مکانیک

مسئول آموزش دانشکده و مقطع دکتری

آقای فیضی

2660

 

بایگانی دانشکده

آقای خسروی

2540

معماری(کارشناسی و ارشد) ،مدیریت شهری(ارشد) ،محیط زیست(کارشناسی) ،برق (کارشناسی)  ،زمین شناسی (کارشناسی)         

کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد

آقای اشرفی

2432

عمران،صنایع،مکانیک ،کامپیوتر،نفت،برق

کاردانی و کارشناسی

آقای موسوی

2545

مدیریت اجرایی،مدیریت کسب و کار،برق ،مکانیک،نفت،محیط زیست،عمران،صنایع،کامپیوتر،فن آوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

آقای تسلیمی

2430