پرستاری

تعداد بازدید:۳۰۱۱

 

  • مدیر گروه: آقای مهدی مراد نژاد
  • کارشناس آموزش: سرکار خانم فاتحی
  • محل کار: دانشکده پرستاری
  • شماره تماس: 76344344
  • چارت رشته پرستاری