معرفی همکاران فارغ التحصیلان

تعداد بازدید:۸۱۴۵
  • مسئول فارغ التحصیلان: آقای حمید محمد علیان

 

  • همکاران:  
  1. آقای محمد کرمانی
  2. آقای مجید صفایی
  3. آقای میثم حسن نجاری
  • محل کار: ساختمان اداری، طبقه اول
  • شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2361 الی 63
  • شماره حساب سیبا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی 0104460446004 جهت واریز مبالغ صدور مدرک تحصیلی

کلید واژه ها: فارغ التحصیلان