بخشنامه صدور گواهینامه فارغ التحصیلی و دانشنامه المثنی و شماره حساب سازمان مرکزی - فارغ التحصیلان

تعداد بازدید:۴۲۸۹

شماره حساب سیبا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴

شماره حساب واریز بیست هزار ریال (2000 تومان) جهت تمبر فارغ التحصیلی نزد بانک ملی : 0106014048003 به حساب متفرقه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: فارغ التحصیلان بخشنامه