اطلاعیه فارغ التحصیلان در خصوص دریافت فرم های تسویه حساب فارغ التحصیلی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت اخذ فرم های تسویه حساب فارغ التحصیلی، به همراه داشتن تصویر پیام کارشناس آموزش در صفحه شخصی دانشجو، الزامی می باشد. 

کلید واژه ها: فارغ التحصیلان

تعداد بازدید:۱۵۰