اطلاعیه فارغ التحصیلان در خصوص دریافت مدرک فارغ التحصیلی

تعداد بازدید:۲۴۹۵

دانش آموخته گرامی:

1- برای دریافت مدرک تحصیلی:

  • برادران، با همراه داشتن کارت ملی و کارت پایان خدمت/ معافیت/ نامه از یگان محل خدمت سربازی/ گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر تاریخ و شماره معافیت
  • خواهران، با همراه داشتن کارت ملی

جهت دریافت مدرک تحصیلی مراجعه نمایند.

2- در صورتی که شخصی غیر از دانش آموخته جهت دریافت مدرک مراجعه می نماید، به همراه داشتن وکالتنامه محضری نیز الزامی است.

3- برای اخذ مدرک دانشنامه لازم است اصل مدرک موقت تحصیلی به بایگانی تحویل گردد.

کلید واژه ها: فارغ التحصیلان اطلاعیه