ایمیل های دانشکده فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۷۶۷
 

دانشکده فنی و مهندسی (مجتمع 1)

گروه آموزشی

سمت/مقطع

نام و نام خانوادگی

محل کار

داخلی

 

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر صالحانی

Diau.salehani@gmail.com

2658

برق ، مکانیک و محیط زیست

مسئول آموزش دانشکده و مقطع دکتری

آقای دکتر صیفی

Diau.seifi@gmail.com

2408

 

بایگانی دانشکده

آقای خسروی

Diau.hamidkhosravi351@gmail.com

2540

معماری و مدیریت شهری

کارشناسی و کارشناسی ارشد

آقای اشرفی

Diau.ashrafi@gmail.com

2432

کامپیوتر، برق، مکانیک، محیط زیست، زمین شناسی، صنایع و نفت و فناوری اطلاعات و دانشجویان اتباع

کارشناسی

آقای شیرخانی

Shirkhani121@gmail.com

2660

عمران

 مسئول ساختمان دانشکده فنی و مقطع کارشناسی

آقای موسوی­خرم

Diau.mosavi@gmail.com

2545

مدیریت اجرایی، مدیریت کسب و کار، برق، مکانیک، نفت، محیط زیست، عمران ، صنایع، کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT

کارشناسی ارشد

آقای تسلیمی

Diau.taslimi@gmail.com

2430

  • شماره تماس دانشگاه 76301225 الی 39 می باشد.
  • جهت انجام امور فارغ التحصیلی یا انصراف ابتدا به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید.
  • جهت انجام امور فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد حتما قبل از مراجعه، هماهنگی تلفنی انجام دهید.
  • ساختمان اداری: مدیر آموزش داخلی 2333 ، امتحانات داخلی 2233 و 2234، فارغ التحصیلان داخلی 2361، حسابداری دانشجویی داخلی 2310و 2311، صندوق رفاه داخلی 2312
  • مجتمع یک: امور پایان نامه: داخلی  2419

 

کلید واژه ها: دانشکده فنی و مهندسی آموزش ایمیل