شرایط ورود به دانشگاه

ماده۱ : شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در دوره هاى کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته به شرح زیر است:
۱-۱ داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات مربوطه.
۲-۱ نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی.
۳-۱ داشتن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش براى دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته یا برابر آن برای آموزش های حوزه ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی)و گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط برحسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامی یا دیگر مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید دانشگاه آزاد اسلامی ، وزارت فرهنگ وآموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای دوره کارشناسی ناپیوسته ، همچنین داشتن مدرک دیپلم کاردانش یا فنی حرفه ای نظام جدید متوسطه قابل قبو ل برای کاردانی پیوسته .
دارندگان مدرک معادل فوق دیپلم نمی توانند در آزمون ورودی کارشناسی ناپیوسته شرکت نمایند . مگر آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که در مدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر قید شده باشد. 
۱- ۴ پذیرفته شدن در آزمون ورودی .