مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش


مسئول دفتر معاون آموزش

  مسئول دفتر: مهندس سعید سهرابی پور محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم تلفن: 35-76301225 داخلی 2334    

توصیه نامه دانشگاه آزاد اسلامی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در صورت نیاز به اخذ توصیه نامه می بایست اقدامات زیر انجام پذیرد: اخذ فایل توصیه نامه به همراه راهنمای آن (لینک توصیه نامه)  مراجعه به استاد مربوطه و فقط  بیان ویژگی های آموزشی و پژوهشی دانشجو  تایید ...

ایمیل های دانشکده فنی و مهندسی

  دانشکده فنی و مهندسی (مجتمع 1) گروه آموزشی سمت/مقطع نام و نام خانوادگی محل کار داخلی   رئیس دانشکده فنی و مهندسی آقای دکتر صالحانی Diau.salehani@gmail.com 2658 برق ، مکانیک و محیط زیست مسئول آموزش دانشکده و مقطع دکتری آقای دکتر صیفی Diau.seifi@gmail.com 2408   بایگانی دانشکده آقای خسروی Diau.hamidkhosravi351@gmail.com 2540 معماری و مدیریت شهری کارشناسی و کارشناسی ارشد آقای اشرفی Diau.ashrafi@gmail.com 2432 کامپیوتر، برق، مکانیک، ...