مطالب مرتبط با کلید واژه " اطلاعیه "


اطلاعیه فارغ التحصیلان در خصوص دریافت مدرک فارغ التحصیلی

دانش آموخته گرامی: 1- برای دریافت مدرک تحصیلی: برادران، با همراه داشتن کارت ملی و کارت پایان خدمت/ معافیت/ نامه از یگان محل خدمت سربازی/ گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر تاریخ و شماره معافیت خواهران، با همراه داشتن کارت ملی جهت دریافت مدرک تحصیلی ...