مطالب مرتبط با کلید واژه " توصیه نامه "


توصیه نامه دانشگاه آزاد اسلامی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در صورت نیاز به اخذ توصیه نامه می بایست اقدامات زیر انجام پذیرد: اخذ فایل توصیه نامه به همراه راهنمای آن (لینک توصیه نامه)  مراجعه به استاد مربوطه و فقط  بیان ویژگی های آموزشی و پژوهشی دانشجو  تایید ...