مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناسی ارشد


حقوق خصوصی ( کارشناسی ارشد )

                  مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید) شماره تماس: 09125987696 ایمیل:  کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2557 سرفصل کارشناسی ارشد حقوق ...

حسابداری ( کارشناسی ارشد )

                                           مدیر گروه: آقای دکتر خان محمدی (لینک وب سایت اساتید) Dr.khanmohammadi@yahoo.com damavandaccounting@ کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق ...

حقوق بین الملل ( کارشناسی ارشد )

                        مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید) شماره تماس: 09125987696 ایمیل:   کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری   محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2557 سرفصل ...

آموزش زبان انگلیسی ( کارشناسی ارشد )

                                مدیر گروه: خانم دکتر پورعندلیبی pourandalibifarahnaz@damavandiau.ac.ir 09054381247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2511

علوم ارتباطات اجتماعی ( کارشناسی ارشد )

                                            مدیر گروه: دکتر حسینی دانا (لینک سامانه اساتید) ایمیل: hoseini.dana@damavandiau.ac.ir شماره تماس: ۰۹۱۲۳۷۷۵۰۹۶ کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق ...

حقوق جزا و جرم شناسی ( کارشناسی ارشد )

                                                  مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید) شماره تماس: 09125987696 ایمیل:   کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری   محل کار: مجتمع 3 طبقه ...

حقوق عمومی ( کارشناسی ارشد )

                                 مدیر گروه: خانم دکتر افشاری (لینک وب سایت اساتید) شماره تماس: 09125987696 ایمیل:   کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای مهندس مختاری محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش شماره تماس: 76301225 ...