مطالب مرتبط با کلید واژه " گروه زبان انگلیسی "


آموزش زبان انگلیسی ( کارشناسی ارشد )

                                مدیر گروه: خانم دکتر پورعندلیبی pourandalibifarahnaz@damavandiau.ac.ir 09054381247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2511