مطالب مرتبط با کلید واژه " معاونت علمی "


مسئول دفتر معاون آموزش

  مسئول دفتر: حامد سمنانی رضا   تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دولتی محل کار: ساختمان اداری، طبقه دوم تلفن: 35-76301225 داخلی 2334